BYOD ve středně velkých firmách: nebezpečí nedostatečných pravidel

V tomto díle dokončujeme rozhovor s Alison Rugeovou, která téma BYOD a středně velkých společností zkoumala. Důležitá jsou dostatečně specifikovaná pravidla.

BYOD ve středně velkých firmách: nebezpečí nedostatečných pravidel


← Největší problémy BYOD ve středních firmách

Jaké je nebezpečí nedostatečných pravidel BYOD?

Středně velké společnosti vědí, že zaměstnanci využívají různé nástroje, ale prostě si myslí, že to bude nějak samo od sebe fungovat. Upřímně, bude to ještě komplexnější ekosystém nástrojů.

Společnosti nevědí, jak vyjádřit například to, proč by zaměstnanci neměli chodit na e-mail. Lidé využívají e-mail, protože je nám všem důvěrně známý, ale e-mail neustále ztroskotává, jestliže se jeho prostřednictvím snažíme spolupracovat se vzdálenými BYOD pracovníky.

Nedostatek dobré spolupráce může být pro rostoucí středně velkou společnost problém. Podívejte se na Brooksův zákon, který v podstatě říká, že každá osoba, kterou přidáte do projektu, exponenciálně zvyšuje čas, který je potřeba k dokončení tohoto projektu, a to kvůli množství diskusí a komunikace obecně.

Čím větší je společnost, tím důležitější je přijmou systematické procesy. Ze všech problematických záležitostí ovlivňujících společnosti, které se blíží ke svému 1 250. zaměstnanci, je nejproblematičtější správa obsahu. V určitém bodě si nepamatujete, kdo vytvořil určitý konkrétní obsah.

Je nebezpečí, že lidé budou reaktivnější na to, jak se vyrovnávají se svým pracovním dnem. Selhání komunikace a úrovně stresu se budou jenom zhoršovat.

Jak BYOD vede ke stresu zaměstnanců?

Díky BYOD jsou zaměstnanci „kočovnější“, berou si svou kancelář s sebou tam, kam zrovna jdou. BYOD povzbuzuje zaměstnance, aby více pracovali na dálku. Je to správné, protože pak mohou být v terénu a využívat příležitosti. Pracovníci na dálku mají stále méně důvodů chodit do kanceláře.

Přesto mi BYOD pracovníci řekli, že pociťují rostoucí stres, izolaci a frustraci. Když už jdou do kanceláře, starají se o to, aby se potkali s lidmi ve skupině třeba u tabule, aby mohli uchopit komplexnější záležitosti. Budete chtít, aby vaše kancelářské prostředí podporovalo skupinovou dynamiku.

Co to znamená? Musíte kriticky zhodnotit, jak využíváte svůj kancelářský prostor. Musíte zhodnotit, jestli kóje, v nichž sedí jednotlivci u monitorů, je nejlepším využitím „kancelářského“ času těchto zaměstnanců. Možná by kancelářský prostor mohl mít vyšší hodnotu, pokud by měl formu skupinových „hubů“ se sdíleným obrazovkovým prostředím.

Společnosti by měly zaujmout následující pozici: Jsme rádi, že pracujete vzdáleně, ale také bychom vám chtěli pomoci k vyšší produktivitě, když přijdete do kanceláře. To ve výsledku vyvažuje silné stránky BYOD politiky a kompenzuje její slabiny.

Já ve společnostech všech velikostí hájím místnosti pro „válečné porady“ týmů. Středně velké společnosti jsou však trochu naivnější a myslí si, že na to přijdou sami zaměstnanci.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © ferkelraggae - Fotolia.com
Komentáře