Rozchod s Evropou - 2

Odchod Velké Británie z EU bude trvat pravděpodobně několik let, technologické firmy by ale již nyní měly začít uvažovat, co pro ně může Brexit znamenat.

Rozchod s Evropou


Ve Velké Británii totiž investují nejen britské fondy, ale také investiční fondy z ostatních zemí Evropské unie, které nyní budou velmi pečlivě zvažovat, zdali se jim vyplatí případné budoucí komplikace s investicí mimo EU. Ve výsledku to může znamenat i přesun start-upů na evropský kontinent a snížení inovačního tempa Velké Británie.

Nové obchodní dohody

Vyjednání podmínek vzájemného obchodu, cel a dalších náležitostí dovozu a vývozu produktů a služeb mezi Velkou Británií a EU zabere několik let, během kterých budou firmy obchodovat v nejistotě, jak nastavit dlouhodobé kontrakty s partnery z EU.

V období mezi faktickým odchodem Velké Británie z EU a odsouhlasením nových obchodních dohod se může vzájemný obchod mezi EU a Velkou Británií řídit pravidly mezinárodního obchodu stanovenými Světovou obchodní organizací. To ovšem může pro britské firmy znamenat nová dovozní cla a další bariéry v uplatnění jejich produktů na trhu EU.

Další zásadní problém pro (nejen IT) průmysl Velké Británie představuje nutnost vyjednat si vlastní obchodní dohody s více než 50 státy na světě, které doposud řešily smlouvy uzavřené v rámci celé EU.
V kampani za odchod Velké Británie z EU zazněly i názory, že by mohly být nové náklady britských firem na export zboží a služeb do EU kompenzovány z peněz uspořených na platbách do společného evropského rozpočtu.

Konec evropských grantů

Během let 2007 až 2013 získaly britské společnosti včetně firem z oboru IT z evropských fondů téměř sedm miliard liber na výzkum a vývoj. Při započtení britských příspěvků na financování v rámci těchto grantů byl čistý příjem na výzkum a vývoj z evropských fondů kolem 300 milionů liber ročně.

Již zmíněná britská společnost ARM je jedním z příjemců prostředků z těchto fondů, jejichž kohouty se po Brexitu zavřou. Ovšem, jak uvádí mluvčí ARM, příjmy z evropských fondů činily v ARM jen asi procento celkových investic do výzkumu a vývoje. V jiných technologických firmách ovšem může být situace zcela odlišná.

Podmínky pro zpracování a ukládání dat

V rámci Evropské unie se v současné době velmi intenzivně řeší pravidla, za jakých mohou americké firmy s pobočkami v EU exportovat získaná osobní data přes Atlantik.

Firmy působící ve státech EU musejí do června 2018 splnit podmínky nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které zásadním způsobem mění pravidla, podle nichž mohou organizace nakládat s osobními daty. GDPR přitom bude, alespoň v blízké budoucnosti, platit i pro britské firmy. Následně bude třeba vyjednat nový právní rámec přenosu dat – podobně jako mezi EU a Spojenými státy.

Jistě bude v zájmu všech zemí Evropské unie i Velké Británie, aby nové podmínky vzájemného obchodu a pohybu osob, zboží a služeb vznikaly co nejrychleji a vytvářely co nejmenší bariéry. Nejvíce škod přitom může napáchat především

Úvodní foto: Martialred - Fotolia.com
Komentáře