Software pro malé a střední firmy

Dodavatelé podnikových informačních systémů a poskytovatelé cloudových služeb si stále více uvědomují význam a ekonomický potenciál sektoru malých a středních firem.

Software pro malé a střední firmy


Z výsledků analýz mimo jiné vyplývá, že tyto společnosti zaměstnávají téměř 90 procent globální pracovní síly a odpovídají za více než 50 procent celosvětového HDP. Dokážou dosáhnout ekonomického růstu i ve složitých podmínkách trhu.

Lídři na trhu podnikového hardwaru a softwaru nezávisle na modelu poskytování se doslova předhánějí v úsilí přinést inovativní serverová řešení pro tento segment. Nosnou filozofií je efektivnější podpora podnikání v podmínkách globalizovaného byznysu a konkurence.

Přetrvávající složité ekonomické podmínky na jedné straně způsobují krácení rozpočtu firem na IT, ale paradoxně právě do této oblasti se také v sektoru SME upírají naděje v souvislosti s hledáním konkurenčních výhod. Každý si uvědomuje, že jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti jsou investice do IT. Samozřejmě při limitovaném rozpočtu jsou mnohem náročnější požadavky na návratnost těchto investic. Východiskem může, ale nemusí být cloud.

Integrované serverové a virtualizované řešení

Nová perspektivní integrovaná serverová řešení jsou optimalizována pro nasazení do společností s limitovaným rozpočtem na informační systémy. Jejich filozofie zohledňuje trend přesouvání podstatné části celkových nákladů, a tedy i potenciálu úspor z investiční položky na náklady na provoz. Platí zde obecně známé pravidlo, že čas jsou peníze, a zvláště to platí pro časové kapacity vysoce kvalifikovaných administrátorů a IT specialistů. A jsou to právě menší podnikatelské subjekty, které nemají až tolik prostředků na správu technické sféry jako velké společnosti. Při zavedení efektivního řešení mohou specialisté ve firmě získaný čas využít ve prospěch jejího hlavního předmětu podnikání. Jako příklad integrovaného serverového řešení uvádíme Windows Server 2016 Essentials, který je nástupcem populární edice Small Business Server 2008.

Malé a střední firmy jsou při svém podnikání nuceny udržovat nízké výdaje na IT a zároveň je dynamický trh nutí, aby svým zákazníkům poskytovali prvotřídní služby. Pokud firma nemá dostatek IT personálu, který se na plný úvazek věnuje správě systémů, například opravám a inovacím, zotavením po havárii a zajištění nepřetržitého chodu firmy, je to ideální zákazník pro virtualizované řešení.

Outsourcing správy infrastruktury

Manažeři v SMB sektoru si ve většině případů uvědomují význam IT pro zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti, ale právě u malých a středních firem vystupuje do popředí hodnota lidských zdrojů a s tím související snaha o maximální využití jejich potenciálu. Logicky proto musejí řešit dilema, zda budou i nadále vázat část odborného potenciálu svých pracovníků na provoz informačních technologií, nebo se budou snažit zastřešit tuto oblast jiným způsobem. Jedním z řešení je outsourcing. Obecně jde o oddělení částečné nebo i kompletní IT infrastruktury a její provozování specializovanou firmou. Hlavní výhodou outsourcingu je, že jeho poskytovatel zpravidla udělá určitou konsolidaci a zavede moderní nástroje dálkové správy a monitoringu, důsledkem čehož se zpravidla zefektivní i související procesy. Firma, u které se infrastruktura outsourcuje, by měla vysvětlit zákazníkovi i potenciální nevýhody a rizika.

Cloudová infrastruktura

Při výběru řešení, které by usnadnilo zaměstnancům práci a zvýšilo jejich mobilitu a efektivitu, hrají největší roli zpravidla tři hlavní kritéria: cena, kontinuita, uživatelské zkušenosti a jednoduchá správa. Pokud se rozhodnete implementovat řešení typu „software jako služba“, nepotřebujete kromě klientských zařízení spravovat žádnou infrastrukturu, takže nemusíte zaměstnávat, ani najímat IT specialisty.

Důvody pro nasazení cloud computingu mohou být různé, nejčastější argumenty a scénáře se budou týkat eliminace investičních výdajů za výpočetní a úložnou kapacitu, která se málokdy využívá kontinuálně, zpravidla se instalovaný výkon využívá pouze v periodických špičkách, například při vyhodnocování marketingových kampaní. Hostování v cloudu může pomoci urychlit nasazení nového produktu na trh. V případě cloud řešení odpadne čas a kapitálové investice potřebné na nákup a konfiguraci vlastního hardwaru. Užitečným scénářem může být i rychlý a nízkonákladový rychlý test reakce trhu na nový produkt nebo službu.

Úvodní foto: © Kirill Kedrinski - Fotolia.com
Komentáře