Software pro malé a střední firmy - 2

Dodavatelé podnikových informačních systémů a poskytovatelé cloudových služeb si stále více uvědomují význam a ekonomický potenciál sektoru malých a středních firem.

Software pro malé a střední firmy


Office 365

Moderní styl práce vyžaduje adekvátní nástroje, které umožňují efektivně pracovat kdekoliv a kdykoliv bez ohledu na to, zda jste ve své kanceláři, na cestách, u zákazníka, občas je třeba něco neodkladného vyřídit i přes víkend, během dovolené. Řešením je komplexní balík aplikací a cloudových služeb Office 365. Poskytuje funkcionalitu aplikací Office, SharePoint a dalších cloudových služeb typu SaaS. K dokumentům se přistupuje prostřednictvím lokálních nainstalovaných aplikací Office, které jsou součástí několika licenčních plánů, nebo přes webové rozhraní.

Implementace cloudového řešení Office 365 je jednoduchá, to se však nedá říci o migraci z existujících informačních systémů při zachování kontinuity. Zkušenosti ukazují, že migrace z klasické infrastruktury je možná za poměrně krátkou dobu, v ideálním případě v menší firmě během víkendu, takže když zaměstnanci přijdou v pondělí do práce, mají své dokumenty i e-mailové schránky již v novém prostředí. Nejtvrdším oříškem při migraci je nejen synchronizace objektů mezi zákazníkovým Active Directory a adresářovou službou Office 365, ale i přesun z in-house serveru, ať už je to Exchange nebo produkt třetí strany. Zkušenosti z českého a slovenského trhu ukazují, že středně velké společnosti využívají na podporu koncového uživatele služby lokálních administrátorů. Malé firmy to řeší zpravidla přes implementátora. Ale i v případě středně velkých firem administrátor zpravidla zvládá jen běžné úkony jako například reset hesla, založení či vymazání uživatele a podobně. Komplikovanější úkony, které např. vyžadují znalosti skriptovacího jazyka Powershell či dlouhodobější komunikaci s podporou služeb Office 365, jsou přenesené na partnera. Kromě řešení těchto operativních úkolů partner zpravidla dělá pravidelné (měsíční, kvartální...) úkony dohodnuté po skončení migrační fáze.

Start-upy

Měnící se ekonomické podmínky stírají rozdíl mezi inovativními start-upovými a zavedenými firmami. V určité fázi nadšenci zpravidla narazí na nedostatek prostředků na investice potřebné k uvedení nápadu do praxe. Typickým příkladem je e-shop, případně jiný typ webového portálu hostovaný u vhodného poskytovatele nebo mobilní aplikace. Na její distribuci nejsou nutné žádné investice, to řeší aplikační markety. Pokročilejší aplikace však potřebují serverové zázemí, odkud budou čerpat dynamicky se měnící údaje, případně kam budou ukládat údaje zadané od uživatele. To vyžaduje databázový server, často v synergii s webovým serverem, jelikož obsah pro mobilní aplikace se většinou zadává přes webové rozhraní, například CMS systému, zřídka přes specializovanou aplikaci. Zjednodušeně řečeno, potřebujete vhodně nakonfigurovaný server s nezbytným softwarem. Můžete si pronajmout virtuální server v cloudu (IaaS) nebo využít pokročilejší modely, například PaaS (platforma jako služba). Tehdy se nemusíte starat o investice ani o budování vlastní infrastruktury. Objem objednaných služeb může proporcionálně růst spolu s růstem byznysu a platí se pouze za využitou kapacitu.

Úvodní foto: © Kirill Kedrinski - Fotolia.com
Komentáře