Současné problémy mobilních zařízení a možnosti jejich řešení

Novodobá mobilní zařízení jsou čím dál tím populárnější, ale bohužel ne vždy vítaná ve firemním prostředí.

Současné problémy mobilních zařízení a možnosti jejich řešení


Aby mohla být mobilní zařízení používaná ve firemním prostředí, potřebují mít k tomuto prostředí přístup, stejně tak jako k firemním aplikacím, aby byly použitelné na požadované úrovni. Problémem je, že v drtivé většině případů se v současnosti mobilní zařízení používají hlavně na práci s emaily, ale nativní emailové aplikace nejsou kontrolovatelné ani výrazně omezitelné firemními IT odděleními vzhledem k tomu, že jsou univerzální pro danou platformu. Už vůbec nemluvě o tom, že je to velmi často i navzdory interním bezpečnostním směrnicím.

Z pohledu firmy, pokud by měla tablety či smartphony svým zaměstnancům kupovat, je jakékoliv zařízení bez možnosti instalace firemních aplikací poměrně drahou záležitostí a ještě k tomu nesplňující potřebnou funkcionalitu. U běžných počítačů lze klasicky instalovat nebo distribuovat běžné firemní aplikace. Tablety jsou oproti tomu ale z pohledu bezpečnosti hůře kontrolovatelné a distribuce aplikací i kontrola přístupu k nim je velmi omezená nebo dokonce žádná.

Aplikace jsou ale nezbytným pracovním nástrojem pro firmy z nejrůznějších segmentů, ve kterých jsou používány pro spolupráci a obchodování s jinými podniky či interní komunikaci mezi vlastními zaměstnanci. Každému podniku záleží hlavně na tom, a to na rozdíl od koncových uživatelů, aby byly aplikace bezpečné, stabilní a umožňující efektivní práci. Mnoho pracovníků vyžaduje vzhledem k náplni své práce prostorovou nezávislost i funkčnost aplikací bez aktuální konektivity k internetu. Jedná se například o obchodníky, kteří vyžadují rychlý přístup k internímu objednávkovému systému, CRM systému nebo i ty, kteří se zabývají servisem a údržbou.

Jak problémy s mobilními zařízeními vyřešit?

Zmíněné problémy mohou vyřešit nástroje, které budou bezpečně doručovat mobilní, webové i firemní aplikace a data na jakékoliv zařízení. Jedná se tedy o produkty, které poskytují přístup ke „klasickému“ virtuálnímu prostředí, ať už se jedná o virtuální desktopy či aplikace. Jednou z možností může být například produkt Citrix CloudGateway Enterprise, který umožňuje správu a kontrolu aplikací, dat i zařízení včetně těch vlastněných zaměstnanci.

Díky takovým možnostem mohou podniková IT chránit podnikové aplikace a data podle interních směrnic, umožnit přístup k aplikacím jen pověřeným osobám, automatickou deaktivaci služby pro končící zaměstnance i vzdálené odstranění dat například u odcizených či ztracených zařízení.

U zmíněného řešení je přístup rozšířen o možnost zpřístupnění webových aplikací s kontrolou přístupu a Single Sign On a navíc přináší možnost přístupu k nativním mobilním aplikacím pro platformu iOS (Apple iPhone, iPad) nebo Android (tablety, smartphony) formou vnitropodnikového typu AppStoru.

Pro firmy je tedy důležité, aby jimi zvolené řešení nabízelo možnost distribuce a instalace nativních aplikací, které jsou spouštěné a běží přímo na daném zařízení, a současně umožňují možnost kontroly přístupu k daným aplikacím i kontrolu dat, se kterými dané aplikace pracují. Tím se otvírají i nové možnosti pro vývojáře, kteří díky tomu mohou vyvíjet speciální in-house aplikace pro danou firmu.

Ty pak nejsou omezovány nejrůznějšími veřejnými řešeními typu AppStore, která neumožňují omezení distribuce aplikací jen pro vyhraněné uživatele, a především neumožňují kontrolovat distribuci aplikací ani jejich zabezpečení.

Interní datová úložiště jsou neméně důležitá, protože sdílení firemních dat přes Dropbox je nezabezpečeným způsobem nejen pro organizace pracující s extrémně citlivými daty. Variantou vhodnou i pro neomezenou a přitom zabezpečenou práci na mobilních zařízeních může být datové úložiště ShareFile, které v kombinaci s CloudGateway poskytuje funkci follow-me-data, čímž se firemní řešení na takovém principu může stát komplexním řešením typu AppStore s datovým úložištěm.

Aplikace pro mobilní zařízení jsou instalovány speciálně izolované a řešení umožňuje díky DLP prvkům například v případě ztráty mobilního zařízená všechny lokální aplikace a data, které jsou třeba i lokálně zašifrované, smazat.

Problémy dnešním mobilních zařízení trápí mnoho společností, ale je důležité vědět, že existují možnosti, jak tyto problémy vyřešit. A navíc vhodně zvoleným řešením často i přispět ke zvýšení produktivity a efektivity zaměstnanců.

Autorka působí jako Channel Development Manager Eastern Europe ve společnosti Citrix Systems


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře