Spotřebitelé volají po důslednější ochraně osobních údajů (1)

Každý druhý Čech ale nechce regulaci internetu od fake news. Většina respondentů má obavy zveřejňovat osobní a finanční údaje i na důvěryhodných webech. Generace Z upřednostňuje mobilní připojení před fixním internetem. Jsou také mnohem ochotnější připlatit si za prémiové služby.

Spotřebitelé volají po důslednější ochraně osobních údajů (1)


9 z 10 Čechů je velmi opatrných při zveřejňování osobních a finančních údajů na internetu, i když se jedná o web značky, kterou zná. Skoro třetina z nás (31 %) souhlasí s tvrzením, že nabídka komunikačních služeb je velmi složitá. Mimo televizi sleduje filmy přes jiná zařízení 62 % Čechů, v zahraničí je to třetina domácností. Uvedená zjištění vyplývají z nejnovějšího globálního průzkumu společnosti EY „Decoding the Digital Home“, který byl letos doplněn o odpovědi české populace v průzkumu realizovaném ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Češi jsou opatrní při zveřejňování osobních údajů na internetu

Z uskutečněného průzkumu je dále patrné, že i když se výrobky a služby zaměřené na chytrou domácnost uplatňují stále výrazněji – zejména v případě energetiky a veřejných služeb, kde je prognóza na nadcházejících pět let z pohledu poskytovatelů vůbec nejoptimističtější, vyvolává všudypřítomný důraz na konektivitu u spotřebitelů zároveň značné obavy a podlamuje jejich důvěru v dané služby. Většina respondentů (72 % v uvedených regionech) přistupuje ke zveřejňování svých osobních údajů velice obezřetně, přičemž 41 % dotazovaných ve Spojených státech a Velké Británii se domnívá, že zcela zabránit úniku těchto údajů v podstatě nelze. Většina dotázaných z České republiky (90 %) deklaruje opatrnost při zveřejňování osobních a finančních údajů na internetu. Častěji jsou to pak spíše ženy než muži.

„Dnešní spotřebitelé kladou na ochranu osobních údajů obrovský důraz. Jakékoli související aféry mohou mít na další rozvoj používání internetu neblahé dopady. Stojí za povšimnutí, že 43 % odpovídajících z cizích zemí nedávná regulační opatření o zlepšení ochrany jejich osobních údajů vůbec nepřesvědčila. Podniky se musí snažit mnohem víc, ohánět se standardními prohlášeními na ochranu osobních údajů již nestačí – snaha zabezpečit údaje musí být zřejmá z jakékoliv interakce se zákazníky, jakož i při zdokonalování a inovaci nabízených služeb,“ uvádí Jan Fanta, partner podnikového poradenství a řízení rizik ve společnosti EY.

Skoro každý druhý Čech nesouhlasí s regulací internetu kvůli fake news

Šíření fake news je horkým tématem debat posledních měsíců. Z pohledu české populace nesouhlasí s regulací skoro každý druhý z nás, častěji muži, vysokoškoláci a starší generace 45 až 59 let. U mladších respondentů ve věku 15 až 29 let by více než polovina z nich ocenila regulaci internetu z důvodu fake news.

Každý druhý vyhledává aktivní odpočinek od chytrého telefonu

Ačkoliv více než polovina (54 %) respondentů ze zahraničí tvrdí, že internet představuje nedílnou součást jejich sociálního života, snaží se bezmála polovina z nich (45 %) alespoň nějaký čas cíleně trávit z dosahu chytrých telefonů a ostatních zařízení s přístupem na internet. Ve věkové kategorii 25 až 34 let je pak podíl těchto spotřebitelů ještě nepatrně vyšší. V Česku více než polovina z nás (58 %) aktivně vyhledává odpočinek od chytrého telefonu. Častěji jsou to lidé ve věku 30 až 44 let. Naopak muži častěji uvádějí, že odpočinek od chytrého telefonu nevyhledávají.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře