Strategie digitálního pracovního prostředí - 2

Vaše digitální transformace je odsouzena k nezdaru, nevybavíte-li zaměstnance patřičnými prostředky pro efektivní práci v digitálním věku. Jak vytvořit prostředí, které bude podporovat aktivní přístup a produktivitu?

Strategie digitálního pracovního prostředí


6. Organizační změny

Projekty zavádění digitálního pracovního prostředí typicky vyžadují zásadní změny v interních procesech, strukturách oddělení, pobídkách, dovednostech, kultuře a chování. Posuďte, jaké nové dovednosti a kvalifikace budou v digitálním pracovním prostředí zapotřebí.
Budete potřebovat nalézt lídry pro řízení změn, kteří budou schopní předvídat a řešit problémy, než se z nich stanou překážky dalšího postupu. Začleňte technologie digitálního pracovního prostředí do pracovních postupů a nastavených pravidel, např. technických standardů, pokynů pro uživatele, správu informací a nejlepší praxi. Přesvědčte vyšší manažery, aby naslouchali zaměstnancům a komunikovali s nimi.

7. Školení

Nové technologie mohou zaměstnance stresovat. Tomu lze do značné míry zabránit efektivním školením. Začleňte do plánů přechodu rekvalifikaci a podle potřeby najměte školitele.

Když výrobce lékařských přístrojů Cerner plánoval přejít z programovacích jazyků C++ a C# na HTML5 a další webově orientované jazyky, najal digitální poradenskou firmu PluralSight, která nabízí vzdělávání v oblasti nových technologií a agilních a DevOps metodik. Podle Erica Geise, viceprezidenta společnosti Cerner odpovědného za duševní vlastnictví, předchozí snahy vyškolit více než 26 000 zaměstnanců v deseti pobočkách v USA a třiceti v dalších zemích selhaly, protože byly příliš pomalé.

„Nedokázali jsme školit zaměstnance dostatečně rychle a obsah školení brzy zastarával,“ říká Geis. Systém průběžného učení, který nabízí PluralSight,
pomohl omezit fluktuaci díky tomu, že „zaměstnance motivoval a dával jim možnost dosáhnout něčeho nového v oblasti technologií“.

8. Procesy

Je vysoce pravděpodobné, že skončíte u reinženýringu podnikových procesů. Nejprve pečlivě zmapujte, jakým způsobem zaměstnanci v současné době pracují, jakými činnostmi tráví nejvíce času a jak jim dosavadní postupy vyhovují. Propojte diagram cesty pracovníka s diagramem cesty zákazníka.
Zvažte nasazení rozvíjejících se technologií jako internet věcí a umělá inteligence. Senzory vybavená kancelářská budova může například sledovat využití prostor a přizpůsobovat mu osvětlení, vytápění a klimatizaci podle přednastavených preferencí pracovníků. Využijte AI k automatizaci náročných rutinních činností, abyste zvýšili produktivitu zaměstnanců.

9. Informace

Pracovníci požadují, aby software k vyhledávání, sdílení a konzumaci informací byl stejně „chytrý“ a komfortní jako ten, který užívají v soukromém životě. Chtějí mít informace a analýzy zasazené do kontextu a k dispozici v okamžiku, kdy je potřebují. V této souvislosti budete potřebovat zavést systém pro sdílení informací, který nabídne snadný přístup z mobilních zařízení a synchronizaci v reálném čase. Zvažte využití virtuálních asistentů, kteří dokážou doporučovat vhodný obsah podle kontextu, radit a pomáhat při rozhodování. Posuďte, zda mají pro vás přínos pohyblivé robotické videokonferenční systémy a imerzivní 360° videokonferenční systémy. Trocha sci-fi dokáže u digitálně vybavených pracovníků divy.

10. Technologie

Nedostáváme se právě k technické stránce? Ano, ale většina z vás ji neřeší efektivně. „Většina podniků má porůznu poskládanou architekturu, kde výběr komponent do značné míry ovlivnili dodavatelé,“ říká Carol Rozwell. Všechny digitální platformy musíte provázat do jednoho funkčního celku, který zajistí zasazení do kontextu, mobilitu a poskytování informací v reálném čase, a bude tak pomáhat zaměstnancům lépe obsluhovat zákazníky.
Zaměřte se na strategie upřednostňující cloud a mobilitu. Budujte kulturu „přineste si svůj vlastní styl práce“ podporovanou chytrým pracovním prostředím. Důležité je také oceňovat a odměňovat snahy o technické inovace.

Poznámka na závěr
Výše uvedené jsou pouze návrhy. Skutečná realizace bude vycházet z konkrétních podmínek a nastavení. V každém případě se musíte ptát, jak váš projekt digitálního pracovního prostředí pomáhá zaměstnancům naplňovat cíle podnikové obchodní strategie a jak digitální pracovní prostředí pomůže zlepšit způsob, jakým vaši pracovníci obsluhují zákazníky.

Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře