Středoevropským firmám brání v digitální transformaci nedostatek lidí

Ze studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report vyplývá, že největším problémem v digitální transformaci jsou malá podpora managmentu, staré vybavení a nedostatek odborného personálu.

Středoevropským firmám brání v digitální transformaci nedostatek lidí


Přestože se očekává, že investice do digitální transformace dosáhnou mezi lety 2020 a 2023 7,4 bilionu dolarů, podle nejnovějších dat zveřejněných společností Veeam Software téměř polovina organizací po celém světě zaostává na své cestě za digitální transformací kvůli nespolehlivým a zastaralým technologiím, přičemž 44 % z nich uvádí jako další překážku v úspěchu nedostatek IT schopností nebo odborných znalostí. Navíc, téměř každá společnost připouští, že očekává výpadky, přičemž 1 z 10 jejich serverů měl každý rok neočekávaný výpadek. Tyto problémy trvají hodiny a stojí tisíce dolarů, což vede k urgentní potřebě modernizace ochrany dat a zaměření se na zajištění nepřetržitého provozu, který umožní digitální transformaci.

V rámci studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report bylo dotazováno více než 1 500 podniků po celém světě s cílem pochopit jejich současný přístup k ochraně a správě dat a to, jak očekávají, že budou připraveni čelit výzvám v IT, včetně reakce na změny poptávky a přerušení služeb, stejně jako ambicióznějším cílům v modernizaci IT a digitální transformaci.

Výzkum, který se týkal i zemí našeho regionu a také českých podniků odhalil i další bariéry regionálních respondentů vpokroku s digitální transformací.

„Kromě nedostatku schopností či odborných znalostí IT personálu mezi zásadní faktory, které firmy uvádějí, patří i závislost na zastaralých systémech nebo nedostatek zájmu ze strany nejvyššího managementu. Časté jsou ale i omezené rozpočty nebo nedostatek času. Naopak je ale třeba zmínit, že každý pátý podnik našeho regionu uvádí, že jim v jejich postupu v iniciativách digitální transformace nebrání nic. A to je více než globální průměr, který činí 16 %,“ upozorňuje regionální ředitel pro střední a východní Evropu firmy Veeam Software Martin Štětka.

Respondenti uvádějí, že se data poskytovaná prostřednictvím IT stala srdcem a duší většiny organizací, takže by nemělo být překvapením, jak důležitá se pro IT týmy stala „ochrana dat“, včetně toho, že nejde jen o zálohování a obnovu dat, ale také o rozšiřování podnikatelských schopností. Mnoho organizací (40 %) nicméně stále spoléhá na zastaralé systémy na ochranu dat, aniž by si plně uvědomovaly negativní dopad, který to může na jejich podnikání mít. Naprostá většina (95 %) organizací trpí nečekanými výpadky a v průměru takový výpadek trvá téměř dvě hodiny (117 minut).

Zasazeno do kontextu, organizace považují 51 % svých dat za „vysoce prioritní“ oproti „normálním“. Náklady na hodinovou odstávku vysoce prioritní aplikace jsou průměrně 67 651 dolarů, zatímco u normální aplikace jde o 61 642 dolarů. S takovou rovnováhou mezi vysoce prioritními a normálními daty v jejich podílech a nákladech na výpadky je jasné, že záleží na všech datech a že v rámci dnešních prostředí jsou jakékoli výpadky nepřípustné.

 

Další zjištění studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report:

  • Největším problémem, který na organizace v globálním měřítku dopadne během následujících 12 měsíců, jsou kybernetické hrozby (32 %). Největším problémem, který během následujících 12 měsíců dopadne na východoevropské organizace je však ekonomická nejistota (29 %). Jako další klíčové problémy následujících 12 měsíců jsou v regionu uváděny také zavádění regulací (26 %) a nedostatečné schopnosti pro implementaci technologií (26 %).
  • Jako nejzásadnější současný problém s ochranou dat uvádí východoevropské organizace nedostatečný rozpočet na nové iniciativy (30 %), přičemž globální průměr činí 40 %. Dále zmiňují nedostatek personálu pro práci na nových iniciativách (27 %), přičemž globální průměr vykazuje 42 %. Navíc lokální organizace zmiňují i nedostatečný přehled o provozním výkonu (18 %) oproti globálnímu zjištění ve výši 40 %.
  • Více než polovina (51 %) globálních respondentů věří, že digitální transformace může jejich organizaci pomoci transformovat služby poskytované zákazníkům. Téměř polovina pak uvádí, že může transformovat obchodní operace (48 %) a přinést úsporu nákladů (47 %).
  • Téměř čtvrtina (23 %) globálních organizací popisuje svoje procesy směřující k dosažení iniciativ a cílů digitální transformace jako vyspělé nebo plně implementované.
  • Skoro třetina (30 %) globálních organizací se aktuálně nachází v raných fázích implementace nebo plánování digitální transformace.
  • Dvě pětiny (40 %) respondentů z regionu východní Evropa uvádí jako nejpravděpodobnější důvod, proč by jejich organizace změnila své primární řešení zálohování, zvýšení spolehlivosti záloh, což je mírně více než uvádění respondenti na globální úrovni (39 %). 35 % dotázaných ve východoevropském regionu zmiňuje přesun z on-premise ochrany dat ke cloudovým službám a 33 % jich uvádí snížení nákladů na software nebo hardware, což je výrazně méně v porovnání s 38 % na globální úrovni.
  • Téměř čtvrtina (23 %) dat globálních organizací je replikována a připravena na zajištění nepřetržitého provozu či obnovy po havárii prostřednictvím poskytovatele cloudu. Více než pětina (21 %) dat v rámci všech organizací není replikována nebo připravena na zajištění nepřetržitého provozu nebo obnovy po havárii.
  • Více než čtvrtina (27 %) dat globálních organizací je zálohována v cloudu prostřednictvím poskytovatelů služeb typu Backup as a Service (BaaS); 14 % dat organizací po celém světě není nijak zálohována. Obě tato zjištění odpovídají datům zjištěným i u východoevropských organizací.
  • Více než dvě z pěti (41 %) východoevropských organizací plánují během následujících dvou let využít zálohování do cloudu řízené poskytovatelem BaaS. To je méně oproti globálnímu průměru, který činí 43 %.

Úvodní foto: Adobe Stock
Komentáře