Technologická centra obcí s rozšířenou působností (1.)

Myšlenka technologických center obcí s rozšířenou působností a krajů vznikla jako jeden z kroků budování eGovernmentu v České republice, navazující na Czech Point a Datové schránky.

Technologická centra obcí s rozšířenou působností (1.)


I přes určité těžkosti se podařilo městům zrealizovat řadu projektů, na které by jinak dosahovala jen velmi těžce.

Vyškov: Technologické centrum pro 80 subjektů

Také více než dvacetitisícový Vyškov za přispění evropských peněz úspěšně vybudoval nové technologické centrum, které už nyní slouží jak vlastnímu městu a jeho příspěvkovým organizacím, tak i okolním obcím.

Inspirace v komerční sféře

V polovině roku 2009, kdy ještě neexistovala potřebná technická specifikace budoucích center, čerpali vyškovští inspiraci a zkušenosti v komerční sféře. Potřebné technické parametry a možná řešení nalezl pomocí internetu a konzultací s komerčními firmami i vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Vyškov Radek Brázda. V roce 2009 se podařilo vybrat dodavatele hardwaru i softwaru a projekt se posunul do fáze realizace, neboť Výzva 06 byla přece jen nakonec vypsána a město Vyškov si v rámci ní podalo žádost o finanční podporu.

„Podařilo se přesvědčit vedení města, že výstavba technologického centra je dobrou myšlenkou,“ říká Brázda. Projekt TC je ve Vyškově koncipován jako projekt maximální, tzn. je realizován ve všech částech zmiňované výzvy. Časově byl rozdělen do dvou etap. V první etapě (2010) pořídila vyškovská radnice především nový hardware od společnosti IBM, dva ESX servery, na kterých dnes již běží šest virtuálních serverů s operačním systémem Windows 2008 Enterprise.

Všechny dříve používané systémy byly přemigrovány do nového prostředí na nový hardware, a to vesměs do nových instalací v té době nejnovějších verzí (např. databáze Oracle, poštovní server MS Exchange a další). Nebyla tedy použita technologie klonování, kdy jsou stávající systémy překlopeny 1 : 1 na nový HW, ale instalovalo se do „čistého“ prostředí.

Tři fáze projektu

„V druhé etapě projektu proběhly tři veřejné zakázky dle částí tak, jak byly popsány ve výzvě. I malé zakázky jsme soutěžili podle parametrů těch velkých. Oslovili jsme firmy, které se konkrétními činnostmi přímo zabývají, a ne jen velké integrátory,“ přibližuje Brázda proces výběru dodavatelů.

První zakázka byla vypsána na dodávku hardwaru, druhá na rozšíření spisové služby městského úřadu a pořízení hostovaných spisových služeb pro obce ve správním obvodu a jejich příspěvkové organizace. Poslední veřejná zakázka byla zaměřena na vnitřní integraci úřadu. Ta obnášela pořízení helpdeskového systému a pořízení a zavedení tzv. identity managementu, což je systém sjednocující v rámci informačního úřadu identifikaci uživatelů, jejich práv, správu atd. Celková hodnota projektu je více jak 6 milionů korun, z čehož 85 % prostředků jde z prostředků EU. Doba udržitelnosti technologického centra je pak pět let.

Nejnáročnější, co do počtu i rozmanitosti implementace, byla druhá část projektu, týkající se spisové služby. Ta v sobě mimo jiné ukrývala vybudování databáze a aplikačního prostředí, tak i vlastní zprovoznění (a také administraci, zaškolení, podporu) aplikace u cca 80 výše zmiňovaných subjektů.

Zbývá ještě hodně práce

Ve Vyškově v této části zvítězila nabídka firmy Gordic. Město využívá informační systém Ginis od roku 2000 a podařilo se nabídnout řešení zapadající do konceptu města s maximálním zhodnocením již vynaložených nákladů. V současné době je projekt těsně před dokončením. Kromě rozšíření vlastní městské spisové služby je dokončena implementace a předání do provozního režimu skoro 50 subjektů a dalších 20 bude implementováno v nejbližší době. Součástí spisovky pro obce a příspěvkové organizace je i spisovna, centrální úložiště, integrace datové schránky a elektronické podatelny.

V jednání je i příprava stále aktuálnější možnosti využití daného rozhraní pro přístup k Základním registrům veřejné správy. Datem 1. 7. 2012, což byl den startu ostrého provozu registrů, to teprve začíná: nejen informatiky městských úřadů čekají roky práce, změn a „sedání si" celého systému. Věřme, že přinese to, co všichni očekáváme – kvalitu, rychlost, spolehlivost a efektivní veřejnou správu.

Pokračování→


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře