Technologická centra obcí s rozšířenou působností (2)

Myšlenka technologických center obcí s rozšířenou působností a krajů vznikla jako jeden z kroků budování eGovernmentu v České republice, navazující na Czech Point a Datové schránky. I přes určité těžkosti se podařilo městům zrealizovat řadu projektů, na které by jinak dosahovala jen velmi těžce.

Technologická centra obcí s rozšířenou působností (2)


←Předchozí díl

Jičín: Technologické centrum pro bezpečnou datovou základnu a oběh dokumentů

Na naše otázky odpověděl Petr Brunner, vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Jičín.

Jaké informační systémy na úřadu používáte a kolik lidí s nimi pracuje?

S naším informačním systémem pracuje asi 150 úředníků spravujících správní celek 76 obcí se 48 000 obyvateli. Používáme více než 20 různých systémů. nejvíce pohybů pokrývá Ginis především spisová služba, podatelna, výpravna; usnesení rady a zastupitelstva města; účetnictví; pokladny; banka; daně, dávky, pohledávky; matrika; přestupky a další. Stavební, vodoprávní a dopravní úřady používají vitu provázanou se spisovkou. Správní agendy využívají systémy od Ministerstva vnitra (občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, převody vozidel).

Na odboru životního prostředí je provozovaná celá plejáda na nic nenavázaných softwarů (inisoft, evi, eSPi, heletax, evidence myslivosti, Rybářské lístky), odbor živnostenský používá Registr živnostenského podnikání. Smlouvy evidujeme ve vazbě na GiS. Kontrolujeme účetnictví škol v programu jasu. Pracujeme s právním systémem codexis. Kreslíme v CADu. Máme i personální a mzdový systém veMA. S bankami komunikujeme v jejich klientských softwarech.

S čím jste v této oblasti spokojeni a co vám naopak nevyhovuje?

Postupně se daří více elektronizovat výkon veřejné správy a propojovat některé agendy. např. datové schránky nám šetří statisíce korun ročně za poštovné a je jednodušší a příjemnější poslat datovou zprávu než si tisknout obálku a uchovávat dodejku. díky dobré metodické i programové podpoře jsme zvládli i změny zákona o účetnictví. Vadí mi resortismus, tedy stav, kdy ministerstva používají obce s rozšířenou působností jako bývalé okresní úřady. Na jaře roku 2011 bylo spuštěno na Městském úřadu Jičín do ostrého provozu technologické centrum.

Jak byste po roce zhodnotil jeho fungování? Které přínosy jsou nejpatrnější?

Technologické centrum poskytlo spolehlivou základnu, díky níž jsou naše data dostupná bez výpadků. už nemusíme trnout, kdy selže server, protože máme všechno zdvojené. Skenování dokumentů do spisové služby funguje velmi dobře. zastupitelé mají všechny podklady v elektronické podobě a včas.


Úvodní foto: Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 12/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře