Tisk: jen mírný nárůst zájmu - 2

Ve stojatých vodách podnikového tisku dojde patrně jen k mírnému nárůstu zájmu o tiskové služby.

Tisk: jen mírný nárůst zájmu


Víceméně setrvalý stav nebo mírný pokles do 10 % ukazuje jako typický i průzkum, který uskutečnila agentura IDC v Česku v loňském roce. Do tohoto ranku se z hlediska počtu vytištěných stran vejde přibližně 80 % malých a středních podniků (SMB). „Obdobné výsledky přináší i naše analýza vývoje instalované báze tiskových zařízení a prodaného spotřebního materiá­lu,“ doplňuje Babická a konstatuje, že objem vytištěných stránek klesl meziročně v jednotkách procent. „Za poklesem stojí především ekonomické motivy a s tím související elektronizace firemních procesů a komunikace. Zajímavým momentem, který též přispívá ke snížení tisku, je optimalizace činností a z toho vyplývající pokles pracovníků,“ říká Babická. Na vývoj objemu tisku tak má vliv několik protichůdných faktorů. Razantnějšímu poklesu tisku zase třeba brání zákonné požadavky na uchovávání některých dokumentů ve fyzické podobě nebo pracovní návyky uživatelů. „Podstatná část pracovníků považuje práci s vytištěným dokumentem za efektivnější a nezanedbatelný pozitivní vliv na objemy tisku má také nárůst obchodních aktivit firem v důsledku ekonomického růstu,“ komentuje příčiny Babická.

Neustálý růst objemu vytvářených dokumentů z praxe potvrzuje Vasilij Vosáhlo. Je to tím, že množství zpracovávaných firemních informací stále roste. „I přestože čím dál tím více informací zpracovávají firmy elektronicky, objemy tisku sice příliš nerostou, ale ani nijak znatelně neklesají,“ uvádí své zkušenosti Vosáhlo. Mírný nárůst tisku potvrzuje zase Pavel Kelča, má však za to, že roste pomaleji, než by odpovídalo růstu a rozvoji organizací.
Alexandr Stoces připomíná, že existuje tlak na organizace všech velikostí, aby snížily svou ekologickou stopu. „Rozvoj prostředí bez nutnosti tisku je významným způsobem, jak toho dosáhnout. Před dvaceti lety bychom mohli očekávat, že v roce 2017 se papír nebude používat. Očividně tomu tak není, ale stále tu existuje prostor pro zlepšení,“ říká Stoces a dodává, že nejjednodušším způsobem, jak šetřit papírem, je tisknout pouze to, co společnost skutečně potřebuje mít v papírové podobě. K úsporám mohou přispět třeba funkce tisku až na vyžádání nebo rozšíření možností digitální spolupráce s využitím cloudového úložiště. Zde lze snadno sdílet dokumenty napříč řadou projektových skupin a oddělení. „Kanceláře, školy a společnosti tisknou méně informací, ale na druhou stranu spotřebovávají více dat a psaného materiálu než kdykoli předtím. V důsledku toho se s ohledem na množství dat, která jsou v současnosti k dispozici, objemy tisku v podstatě zvyšují,“ ukončuje svou analýzu Stoces.

V oblasti omezení tisku v důsledku elektronizace agendy jsou k dispozici pozitivní případy i z veřejného sektoru; jeden za všechny uvádí Robert Kuzma ze společnosti Sefira. „Příkladem úspěšného projektu může být projekt zavedení DMS uskutečněný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, na kterém se naše společnost podílela dodávkou Dlouhodobého archivu,“ říká Kuzma a v této souvislosti připomíná, že revoluci v zavádění skutečné bezpapírové agendy do veřejného sektoru přináší nařízení eIDAS, které dává jasná pravidla pro elektronickou identifikaci osob a vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů napříč Evropskou unií. Teoreticky je to hladká cesta k efektivnímu e-governmentu. Jaká bude realita, to ukáže až čas.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře