Tisk ještě nepohřbívejte - 2

Přestože je digitalizace nezadržitelně na postupu, tiskárny a multifunkční zařízení z firem jen tak nezmizí. Co nám mohou nabídnout v digitálním věku?

Tisk ještě nepohřbívejte


Cesta z mobilu do DMS samozřejmě není jednosměrná: listiny digitalizované dokumentovým skenerem nebo v multifunkčním zařízení jsou během okamžiku dostupné i v mobilních zařízeních s přístupem k firemnímu DMS.

Zbavte se starostí

Na samotném tisku dokumentů se pro jeho vyšší efektivitu už mnoho udělat nedá – současné tiskárny šetří spotřební materiál i elektrickou energii. V zájmu úspor a efektivity lze ovšem řešit i nákup a provoz tiskáren a multifunkčních zařízení – tím, že jej svěříte specialistům.

Poskytovatelé řízených tiskových služeb (Managed Print Services – MPS) analyzují tiskové prostředí ve firmě a navrhnou jeho optimalizaci. Výsledkem může být změna rozmístění původních tiskáren a multifunkčních zařízení (resp. jejich přidělení pracovním týmům) stejně jako doporučení nákupu nových přístrojů lépe odpovídajících současným potřebám firmy v oblasti tisku dokumentů.

Podstatou MPS ovšem není jen analýza a optimalizace tiskového prostředí, ale také samotného provozu tiskových zařízení. Outsourcingový partner poskytující řízené tiskové služby je vlastníkem všech tiskových zařízení a stará se o jejich údržbu a opravy i dodávky spotřebního materiálu. Také na základě SLA garantuje dostupnost tiskových služeb a například i dobu reakce na nahlášenou poruchu tiskárny. Firma využívající MPS pak platí pevně stanovenou částku za každý vytisknutý dokument.

Kolik stojí tisk?

Analýza uskutečněná poskytovatelem řízených tiskových služeb je jednou z cest, jak opravdu přesně vyčíslit náklady na tisk, tedy nejen ty přímé (pořízení a servis tiskáren, spotřební materiál atd.), ale i nepřímé v podobě časových nákladů na řešení problémů s tiskem a nákup spotřebního materiálu nebo nákladů souvisejících s jeho skladováním či zajišťováním alternativního řešení tisku v případě poruchy tiskáren. Porovnání těchto nákladů s cenou za tisk v rámci MPS řešení ukáže, zdali je efektivnější tiskárny vlastnit, nebo outsourcovat tisk jako službu.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře