Tři klíčové priority pro CIO

Často slýchám, že díky vzniku a rychlému šíření nových technologií je seznam priorit CIO rok od roku delší. Největším trendem současné doby je pokračování digitalizace podniků, tedy transformace fyzických procesů a obchodních modelů do digitální podoby.

Tři klíčové priority pro CIO


Za tímto trendem stojí rychle postupující digitalizace chování a návyků spotřebitelů. Podle jedné studie dnes například celých 65 % spotřebitelů používá své telefony pro vyhledávání informací o produktech přímo během nakupování. To je jen jeden příklad toho, jak se chování spotřebitelů mění, a pokud se podnik těmto novým preferencím a chováním nepřizpůsobí, neodvratně ho čeká ztráta tržního podílu ve prospěch konkurence. Ale přestože je tento směr z pohledu CIO velmi rozsáhlý, jsem přesvědčený, že seznam aktuálních priorit můžeme zúžit na tři hlavní body.

1. Role CIO se posouvá od technologií k byznysu

Obchodní manažeři mají ve firmě na starosti byznys, chod podniku a jeho kulturu, zatímco CIO byl v minulosti zodpovědný „jen“ za prosazování a nakupování nových technologií. Největší váha v oblasti transformace obchodních procesů a firemní kultury však byla v rukou obchodních a provozních manažerů, které CIO podporoval. S nástupem digitalizace podniků se však situace mění a CIO musí převzít hlavní odpovědnost za oblasti:

  • Transformaci obchodních procesů. U té rozlišujeme dva aspekty: digitalizaci existujících procesů, což je například zavedení on-line verze fyzického procesu, a kombinování nebo spojování fyzických procesů s digitální uživatelskou zkušeností, což je například propojení on-line vyhledávání se zákaznickou podporou v prodejně. Pro oba tyto aspekty platí, že klíčem k úspěšné transformaci obchodního procesu jsou samoobslužnost a automatizace.
  • Řízení transformovaných operací. Již změněné operace následně vyžadují dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA), monitorování výkonu a spolehlivosti, ale také monitorování uživatelské spokojenosti. Digitalizovaný proces představuje produkt nebo službu, a jeho úspěch je proto zcela závislý na tom, jak bude přijatý. Řízení digitalizovaného obchodního procesu proto musí být zaměřené na zákazníka.
  • Prosazení změny kultury u pracovníků v první linii. I zaměstnanci si musejí zvyknout na novou digitální kulturu, která klade důraz na spolupráci. Potřebují se sžít s technologiemi, jež používají, ale také s nutnou transparentností každého kroku, který dělají. Ve styku se zákazníky se začíná prosazovat nová dynamika, v jejímž rámci jsou veškeré informace sdíleny. To má zákazníkům pomoci se informovaně rozhodnout mezi produktem příslušného podniku a nabídkou jeho konkurentů.

Dnešní ředitelé IT se nacházejí v unikátní pozici technologických vizionářů zodpovědných za uskutečnění celé této transformace. Zároveň však musejí pamatovat na to, že všechny tři složky (technologie, operace a firemní kultura) jsou pro dosažení úspěchu stejně důležité. Je třeba, aby IT ředitelé vystoupili ze své komfortní zóny, vyhrnuli si rukávy a ušpinili si ruce v obchodních operacích, ale aby současně působili i jako agenti změny.

2. Správa dat jako nejcennějších strategických aktiv podniku

Hodnota se rychle přesouvá od fyzických aktiv k digitálním. Bitcoin nám jasně ukázal, že těžba dat může vynášet úplně stejně jako kdysi těžba zlata. Skutečnost, že se data velmi rychle stávají nejdůležitějšími aktivy podniků, s sebou přináší řadu zásadních implikací.

Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře