Tři klíčové priority pro CIO - 2

Často slýchám, že díky vzniku a rychlému šíření nových technologií je seznam priorit CIO rok od roku delší. Největším trendem současné doby je pokračování digitalizace podniků, tedy transformace fyzických procesů a obchodních modelů do digitální podoby.

Tři klíčové priority pro CIO


Co to však znamená pro CIO, který tato nejcennější aktiva spravuje? Milton Friedman jednou slavně pronesl, že povinností manažerů je maximalizovat výnosy akcionářů. Analogicky je tedy úkolem CIO maximalizovat výnosy z dat. To znamená, že je nezbytné je využít k:

  • Urychlení inovace produktů a služeb. Příkladem může být využití veškerých kontaktních bodů pro sběr dat, a to nejen o tom, co zákazník dělá, ale také proč to dělá. Analýza takových dat může pomoci například odhalit a následně řešit nenaplněné potřeby zákazníků. Dalším příkladem je analýza zpětných vazeb a její využití při optimalizaci produktů a služeb. Zatímco v minulosti bylo hlavním zdrojem inovací pouhé pozorování, dnes jde o prosévání podrobných dat, která odhalují používání, selhání a nenaplněné potřeby. Inovace je devizou silných lídrů a CIO má v rukou klíče k největšímu zdroji nových nápadů.
  • Vytvoření nových obchodních modelů založených na datech. Koncept produktu jako služby je jen jedním z příkladů toho, jak lze využít sílu dat k vytvoření nových zdrojů příjmů. Proč bychom měli prodávat jen produkt, když k němu můžeme dodávat i služby nebo servis na základě dat z vestavěných senzorů? Jde přitom o oboustranně výhodný návrh. Servis produktů se díky němu stává proaktivním, tedy založeným na včasné detekci problémů, která z dlouhodobého hlediska sníží náklady na údržbu. Zároveň jde o výhodný byznys, jenž poskytovatelům takových produktů zajistí vysoké marže. Právě na základě této skutečnosti oznámil CEO společnosti GE ve výroční zprávě za rok 2013, že se ze všech průmyslových podniků stanou softwarové společnosti. Tohle jsou skvělé zprávy pro CIO!

CIO tedy musí přistupovat k monetizaci dat – o nalezení nejlepšího způsobu, jak z dat vytěžit hodnotu, která se v nich skrývá – stejný způsobem, jaký používají obchodní manažeři pro maximalizaci výnosů e dlouhodobých aktiv.

3. Směřování ke všudypřítomnosti business intelligence

Analytické nástroje v minulosti bývaly výsadou nejvyššího managementu a analytiků – tedy 25 % zaměstnanců podniku. V dnešní době však má i řidič dodávky zásilkové služby UPS k dispozici analytickou aplikaci, která mu pomáhá s plánováním cesty, tak aby každý den ušetřil jednu míli. Může se to zdát málo, jenže když se na konci roku sečtou všechny takto ušetřené míle od každého řidiče, celková úspora dosáhne částky 50 milionů dolarů ročně. Tato komplexní analýza se přitom stala neviditelnou, neboť byla vestavěna do snadno použitelné aplikace. Díky senzorům a vestavěné analytice se inteligence vymanila z lidské domény a vstoupila i do předmětů.
Co je však tou hnací silou za snahou dosáhnout všudypřítomnosti BI? Sběr tak velkého množství dat zvyšuje časovou náročnost jejich zpracování a analýzy, čemuž se proto věnuje rostoucí počet analytiků. Analýza je zároveň užitečná jen tehdy, pokud její výstupy slouží jako podklady pro rozhodování. To znamená, že výstupy analýz musí být konvertovány do použitelné aplikace, jež tyto informace poskytne zaměstnancům ve chvíli, kdy potřebují učinit rozhodnutí třeba jako v případě řidiče UPS. Případně do takové, která přepošle informace o rozhodnutí dalšímu stroji.

To vše vede k tomu, že CIO musí začít klást důraz na využitelnost výstupů. Platí, že čím více uživatelů je bude používat, tím vyšší hodnotu budou přinášet (přesně jako v příkladu s UPS). Zároveň to znamená, že bude zapotřebí změnit dosavadní přístup, přestat dodávat informace v podobě zpráv a hlášení a místo toho se zaměřit na aplikace. Cílem je, aby se k uživatelům jednoduchou a interaktivní cestou dostaly informace potřebné k učinění rozhodnutí. IT ředitelé budou muset sestavit týmy schopné přetavit analytické závěry do aplikací pro koncové uživatele, které povedou ke změnám chování a výkonnosti. K dosažení všudypřítomnosti business intelligence a vyšších výnosů z analytiky povede pouze komoditizace analytiky prostřednictvím takových

Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře