V segmentu SME Google porazil Seznam jako zdroj návštěvnosti

Podle studie, kterou zveřejnila firma Effectix, firemní weby získaly v roce 2012 více návštěv z vyhledávače Google než ze Seznamu.

V segmentu SME Google porazil Seznam jako zdroj návštěvnosti


V rámci průzkumu byly sledovány údaje z Google Analytics pro celkem 1624 firemních webů, z nichž většina patřila do segmentu malých a středních firem. Vítězný Google zajistil celkem 23% návštěv, zatímco seznam.cz dosáhl na hodnotu 16%. Seznam má více služeb než je samotný fultextový vyhledávač, ale ani jejich souhrn by mu k vítězství nepomohl.  

Na firemní webové stránky zasílá Google více návštěv než Seznam.cz i v případě, kdy zahrneme do zdroje další relevantní služby, jako např. Zbozi.cz, Firmy.cz, Obrazky.cz či mobilní Seznam.cz,“ říká David Bauckmann, CEO Effectix.com.

Otázka poměru vyhledávačů je důležitá, když uvážíme, že se v současnosti jedná u většiny firem o rozhodující podíl návštěvnosti jejich webů. Z fultextového vyhledávání na firemní stránky totiž přijde 44 % návštěv; tato hodnota se ještě oproti loňskému roku upevnila, a to o 8 %.  Následují přímé návštěvy (20 %), odkazující stránky (19 %) a kampaně (17 %).

Vývoj průměrné délky návštěvy ukazuje, jak jsou uživatelé stále netrpělivější. Od roku 2010 se u obou vyhledaváčů zkrátila přibližně o 7 %. U návštěvníků ze Seznamu se délka návštěvy snížila z 3:34 minut na 3:20 minuty, u Google z 3:23 minuty na 3:10 minuty. Míra okamžitého opuštění stránky je u obou zdrojů podobná (v případě Seznamu 48,2 %, u Google je to 46,3 %), trend je však rozdílný: u Google tento údaj poklesl, zatímco pro návštěvy ze Seznamu vidíme mírný nárůst.

Google vs. Seznam
Vývoj podílu Google a Seznamu na návštěvnosti z vyhledávání.
Fultext Seznamu výrazně oslabil na úkor ostatních vyhledávacích služeb, i když některé z nich také patří do portfolia této firmy.

Google sice zvolna, nicméně vytrvale upevňuje své pozice. Autoři se studie již nerozebírají možné příčiny snížení podílu Seznamu na trhu vyhledávacích služeb. V roce 2012 se totiž u něj uplatnily některé změny, které bychom mohli označit jako nešťastné. Jde především o zahrnutí cizojazyčných stránek do výsledků hledání. I přes velké ambice asi fultext Seznamu nemá šanci, aby konkuroval Googlu v globálním vyhledávání. Řazení především cizích výsledků má spornou kvalitu, a tak je výsledek vyhledávání pro uživatele často neuspokojivý. Navíc většina lidí očekává od Seznamu vyhledávání především v českém internetu, a tak „rozředění“ výsledků cizojazyčnými weby není pro ně přínosem, spíše naopak. Uvedená změna může být hlavní příčinou jak snížení podílu na vyhledávání, tak i zvýšení negativního parametru okamžitého opuštění.

Výsledky je třeba hodnotit střízlivě a uvědomit si také, že poměr návštěv z různých vyhledávačů velmi závisí na oboru cílových stránek: není výjimkou, když u webu z oblasti IT je poměr návštěv z vyhledávání v poměru 5 : 1 ve prospěch Googlu.

Kompletní infografiku najdete na webu www.doba-webova.com.

G +

Komentáře