Velká data pro nové služby

Analýza big dat pomáhá v sektoru bankovních a pojišťovacích služeb vytvářet nové, individualizované služby a zvyšovat ochranu před podvody.

Velká data pro nové služby


Tradičním finančním institucím stále výrazněji konkurují inovativní internetové služby, které útočí na samou podstatu obchodního modelu bank. Vznikají například virtuální měny, alternativní platební systémy, platformy pro P2P půjčky nebo služby umožňující převody peněz mezi svými uživateli. 

Opatrnost a přehnaná rozvážnost přivedly banky či pojišťovny do situace, kdy musejí začít opravdu rychle inovovat, aby neztratily trh, který si celá desetiletí budovaly. Použít k tomu mohou nejen své vysoce rozvinuté technologické zázemí a finanční zdroje, ale především obrovské množství dat z historie transakcí milionů klientů.

Musejí jen najít cestu, jak tato data efektivně vytěžit, a na závěrech analýzy postavit inovativní služby nabízené co nejpřesněji specifikovaným cílovým skupinám klientů.

Data z transakcí

Banky, pojišťovny nebo například telekomunikační společnosti ve většině případů i z legislativních důvodů uchovávají obrovská množství dat ze všech klientských transakcí, ať už jde o přihlášení do samoobslužných systémů (internetové bankovnictví, mobilní aplikace, hovor se zákaznickým centrem) či jakékoli jiné interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.
Z analýzy těchto dat pak mohou vyplynout zcela nové informace o jejich klientech a zatím netušené souvislosti, které nebylo možné odhalit jinou cestou.

„Analýza bankovních transakcí dává zcela nový pohled na jednotlivé klienty v mnohem širších souvislostech. Například můžeme identifikovat klienty jako členy společné domácnosti, zjistit, kde pracují, a samozřejmě i to, za co nejvíce utrácejí nebo kdy a jak tráví dovolenou,“ vysvětluje Bohumír Zoubek, ředitel produktů a služeb firmy Profinit, dodavatele řešení datové analýzy pro banky či telekomunikační operátory.

Detailnější segmentace

Zatím vycházely informace o klientech z často zcela neaktuálních údajů uvedených ve smlouvě o poskytování bankovních služeb. Nyní lze ale analýzou dat zjistit, odkud pocházejí příjmy klien­ta, kdo jsou jeho spolupracovníci, kde a jak často nakupuje, s kým bydlí ve společné domácnosti (podle podobnosti nákupního chování) a kde se právě pohybuje.
Namísto základní segmentace podle věku či místa bydliště mají dnes banky velmi přesný přehled, kde se klient pohybuje. Zjistit to lze z informací o platbách a výběrech z bankomatů, ovšem vyžaduje to analýzu obrovského množství dat, náročnou nejen na kapacitu a výpočetní výkon, ale i na kvalitu algoritmů použitých pro hledání souvislostí v datech.
Výsledkem jsou ale daleko detailnější poznání každého klienta a možnost mnohem přesnějšího cílení nabídky služeb. Do hry se navíc dostávají i další zdroje informací, především sociální sítě a jiné on-line aktivity lidí, které mohou dále upřesnit jejich zájmy, zvyky a blíže specifikovat jejich okolí.

Personalizované služby

Koncem minulého roku publikovaný průzkum agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci hovoří o tom, že i když jsou čtyři z pěti Čechů spokojení se svou hlavní bankou, téměř třetina klientů bank uvažovala v minulých dvanácti měsících o změně finančního ústavu. Od úvah k činům ale v drtivé většině případů nakonec nedošlo, protože si Češi myslí, že služby poskytované různými bankami jsou ve svém výsledku prakticky stejné.

Bohumír Zoubek z Profinitu je ale přesvědčený, že: „Klíčem k odlišení nabídky produktů a služeb, stejně jako k jejich přesnějšímu cílení na konkrétní zákazníky, je analýza velkých dat s cílem klienty lépe poznat. Inovativní banky se odliší od ostatních na trhu a získají si nové spotřebitele.“

Úvodní foto: (c) BillionPhotos.com - Fotolia.com
Komentáře