Zákazníci outsourcingu dostanou to, za co platí, ne to, co chtějí

Průzkum mezi kupujícími IT služeb a jejich poskytovateli odhaluje, že přestože „outsourceři“ snižují náklady a zvyšují efektivitu, může jim chybět inovace a analytické schopnosti.

Zákazníci outsourcingu dostanou to, za co platí, ne to, co chtějí


Zákazníci IT outsourcingu říkají, že chtějí více inovací, analytických schopností a věnování pozornosti obchodním výstupům ze strany jejich poskytovatelů IT služeb. Často však jde o nesplněné přání.

Méně než polovina těch, kteří kupují IT služby, říká, že pro své zaměstnance mají formální proškolení v analýze, oborovém důvtipu či vztahovém managementu. Ještě méně zákazníků IT outsourcingu – méně než třetina – naznačuje, že mají formální proškolení ve stejných oblastech plus v transition managementu.

A podle výzkumu více než 450 kupujících a poskytovatelů IT služeb provedeného firmou specializující se na analýzu outsourcingu HfS Research, mají ještě obě skupiny co dohánět.

Když byli kupující outsourcingu dotázáni na hodnocení vlastního talentu, vyšlo najevo, že se považují za silné v taktických oblastech, jako je vyjednávání smluv a výběr poskytovatele služeb, avšak slabší ve strategičtějších oblastech, jako je zlepšování analýzy, řízení inovací a jasná definice obchodních výstupů mimo ušetření nákladů.

Tyto mezery v talentu v outsourcingových partnerstvích se budou v následujících měsících dostávat do popředí, říká výkonný ředitel HfS Research Phil Fersht. Zákazníci outsourcingu uvádějí jako nejdůležitější hnací mechanismus rozhodování pro outsourcing snižování nákladů – 43 procent respondentů označuje tento motiv jako „důležitý pro splnění mise“.

Nicméně výhledově v následujícím roce bude podle respondentů mezi nejdůležitější problémy spojené s outsourcingovou strategií patřit změna managementu, změna nastavení smýšlení z redukce nákladů na tvorbu hodnoty a dosažení inovace s operačními procesy.

„Kupující outsourcingu dostávají to, za co platí: snižování nákladů a efektivní dodávku,“ říká Fersht. „Ovšem nedostávají to, co chtějí nyní: inovaci, analytické schopnosti a kvalifikovaný talent pro definici obchodních výstupů.“

Částečně je to proto, že zaměření na počátku většiny outsourcovaných vztahů je taktické. „Kupující chtějí zpočátku kvalifikaci pro uskutečnění svého záměru, a poskytovatelé chtějí zajistit, aby splňovali jejich pravidla a výkonové cíle,“ říká Fersht. „Navíc je drahé zaměstnávat zkušenější lidi s potřebným strategickým uměním.“

V následujících letech by měly pokračovat příležitosti.pro zvyšování významu outsourcingových vztahů. Podle prvních informací od HfS research rostlo odvětví IT outsourcingu v roce 2012 o 3,5 procenta a do roku 2017 by si mělo udržovat 4,7procentní roční růst.

Těsné rozpočty na IT budou podle zprávy stále více IT organizací nutit ke zvážení outsourcingu jako prostředku pro snížení nákladů a podporu dalších IT investic. „Rok 2013 bude svědkem dospívání organizačních přístupů k outsourcingu a sdíleným službám,“ říká Fersht. „Pryč jsou výmluvy. Nyní, po letech nejistoty, je čas na akci.“

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře