Zařízení BYOD mohou v roce 2013 změnit tvář IT

Nové průzkumy ukazují, že především mladší pracovníci se svými vlastními zařízeními mohou podstatně ovlivnit práci v IT odděleních firem. Šéfové IT se budou muset rozhodnout, zda učiní taková opatření, aby služby byly nezávislé na konkrétních zařízeních.

Zařízení BYOD mohou v roce 2013 změnit tvář IT


Fenomén BYOD („Bring Your Own Device“ tedy „přineste si svá vlastní zařízení“) je patrně nejvíce ovlivněn zařízeními Apple iPhone a iPad. Letošní rok možná bude rokem zvratu. Až třetina pracovníků s IT technologiem chce pracovat s iPhonem a téměř stejné množství chce tablet s Windows.

„IT oddělení musí fungovat jako servisní organizace,“ říká Aaron Freimark, CTO ve společnosti Tekserve, která pomáhá firmám při začleňování produktů Apple. „Mnoho konzervativních finančních institucí se musí vyovnat s tím, jak se iPhony zaměstnanců připojují do jejich sítě a komunikují se servery Exchange. Tento rok situace dosáhne kritického stavu a firmy se s tím budou muset vyrovnat.“

Podle výhledu, který pro rok 2013 sestavili MobileIron a iPass, firmy navyšují rozpočty na mobilitu, aby vyhověly požadavkům uživatelů. Více než polovina organizací (54%) má již dnes oficiální pravidla pro zařízení BYOD; v USA je existence formálních pravidel častější než v Evropě. Ovšem v řadě firem, které tato pravidla formálně nastavena  nemají, jsou vlastní zařízení zaměstnanců tolerována. Čtyři z pěti organizací připouští, že se během tohoto roku zařízením BYOD nějak přizpůsobí.

Vlastní zařízení zaměstnanců samozřejmě nenesou jen technické problémy, ale rovněž ty bezpečnostní. Více než polovina (55%) firem uvedla, že v minulém roce museli řešit bezpečnostní incidenty v souvislosti se zařízeními BYOD. Ve valné většině se jednalo o případy odcizených smartphonů.

Rozmach zařízení BYOD souvisí s nástupem nové generace zaměstnanců do 30 let. Tito mladí lidé často nekladou hranici mezi osobním a pracovním životem. Studie agentury Forrester ukazuje, že podíl zaměstnanců, kteří jsou připraveni pracovat „kdykoli a kdekoli“ vzrostl z 15% v roce 2011 na 28% v roce 2012. A to jsou čísla, která zahrnují jak USA, tak i Evropu. Právě tento změněný přístup k práci prakticky vyžaduje mobilitu a je spojen nárůstem využívání osobních smartphonů a tabletů pro práci.

Pro šéfy IT oddělení mohou být zařízení BYOD i příležitostí k úsporám, kdy se část nákladů na mobilní zařízení přenese na zaměstnance. Na druhou stranu jim nejednu vrásku může způsobit zase nutnost podporovat velké množství různých typů zařízení. Proto řada firem explicitně omezuje počet typů vlastních zařízení zaměstnanců, které bude jejich IT oddělení podporovat. A na místě je pravidla pro podporu různých zařízení explicitně specifikovat ve firemních zásadách pro používání zařízení typu BYOD.

Trend je patrně jasný: posílení nezávislosti firemních informačních systémů na koncových zařízeních uživatelů. Výsledkem širšího využití BYOD pak může být zvýšená spokojenost zaměstnanců i jejich vyšší produktivita.

Zdroj: IDG - cio.com

G +

Komentáře