Ženy a dívky pociťují větší riziko útoků v online prostoru

Co se týká dospívajících dívek a chlapců, 66 % se již ocitlo v online prostoru v ohrožení, přičemž 77 % z nich pociťovalo dlouhodobé nepříznivé následky po kyberútoku. Většina z nich se též obává, že se útok bude opakovat. Podobně jako u dospělých, i u dospívajících jsou více ohrožené dívky, které mají větší obavy a vnímají i větší riziko šikany na internetu. Dle průzkumu jsou teenageři nejčastějším terčem kyberútoků či kyberšikany především pro svůj fyzický vzhled. Pozitivní nicméně je, že až dvě třetiny z nich ví, kde mají hledat pomoc v případě ohrožení či nevhodného jednání v online světě. S žádostí o pomoc se nejčastěji obracejí na rodiče a učitele.

Ženy a dívky pociťují větší riziko útoků v online prostoru


Podle aktuálních výsledků Studie o chování na internetu z roku 2019, kterou Microsoft každoročně zveřejňuje, polovina respondentů věří, že společnosti působící v oblasti technologií a sociálních sítí vytvoří nástroje, které podpoří slušné chování na internetu. Respondenti rovněž očekávají, že technologie jim v budoucnosti poskytnou způsoby, jak lépe chránit svá osobní data a soukromí.

Výsledky Studie chování na internetu 2019 ukazují, že nejčastější hrozbou je nevyžádaný kontakt ze strany neznámých lidí. Na toto nevhodné chování poukázalo až 63 % ze všech dotazovaných. Uživatelé se též velmi často setkávají s hoaxy, podvodným jednáním, šikanou či nadávkami. Z dospělých uživatelů jsou nejčastějším terčem útoků mileniálové (lidé ve věku 18–34 let), a to až 77 % z nich. Riziko útoku pociťují více ženy než muži. Přičemž až 77 % žen trpí následky kyberútoků a pouze 45 % z nich si umí poradit v případě, že se stanou obětí online šikany.

„Věříme, že dostupnost dat ze studie chování na internetu, stejně jako výzva Microsoftu apelující na slušnost v online prostoru bude motivovat uživatele, politiky a celou společnost k zamyšlení se nad potřebou bezpečnějšího a ohleduplnějšího chování a jednání na internetu. Našim cílem je vyvolat celospolečenskou diskusi o tomto palčivém problému. Jedině společnými silami totiž dokážeme vytvořit solidní základnu pro globální tlak na určitou digitální slušnost,“ uvedl Václav Koudele, manažer projektů veřejné správy společnosti Microsoft, která je partnerem projektu Kraje pro bezpečný internet v Česku.

Průzkum ukázal, že nejvíce online hrozeb pocházelo od neznámých útočníků. Respondenti byli napadnutí/ohrožení nejvíce pro svůj vzhled (31%), rasu (25%), vyznání víry a náboženské přesvědčení (26 %), sexuální orientaci (30%) či politické názory.

Nejčastější online rizika v roce 2019:

  • Nevyžádaný kontakt s neznámým člověkem
  • Hoaxy a podvodné jednání
  • Sexuální obtěžování
  • Šikana
  • Trolling – obtěžování v diskusních skupinách, provokování a urážení

Místa, kde se děje nejvíce kyberšikany a nevhodného jednání:

  • Sociální sítě – 66 %
  • Weby na sdílení obsahu – 27 %
  • Diskusní fóra – 24 %
  • Anonymní sociální sítě – 23 %
  • Herní stránky – 20 %

Zdroj: Microsoft


Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Komentáře