Zvýšení investic do technologií v celé Evropě táhne flexibilní pracovní metody - 2

76 % organizací v Evropě zvýšilo pro letošní rok rozpočty na IT a technologie. Zvýšení výdajů cílí na technologie zabezpečující práci mobilních pracovníků a téměř čtvrtina společností s 500+ zaměstnanci si myslí, že řešení s chytrými brýlemi budou na pracovištích implementována v příštích 12 měsících.

Zvýšení investic do technologií v celé Evropě táhne flexibilní pracovní metody


40 % respondentů vnímá k využití chytrých brýlí v podnikové oblasti jako zásadní očekávaný příchod 5G. 59 % dotázaných z oblasti výroby uvedlo, že klíčovým přínosem při zavádění inteligentních brýlí zaměstnanci je funkce hands-free.

Maki Yamashita, viceprezident divize B2B PC společnosti Toshiba Europe, dodává: „Je zajímavé sledovat meziroční porovnání pohledu společností na vhodná IT řešení v souladu se stále se vyvíjejícími technologiemi, které mají dnes zaměstnanci k dispozici. Firmy se snaží docílit maximální mobilní produktivitu při zachování zázemí zabezpečené a robustní IT infrastruktury. Vznikající IT řešení pomáhají tohoto cíle dosáhnout, je však na samotných IT týmech, jak se rozhodnou nové možnosti s ohledem na konkrétní oblast podnikání co nejefektivněji využít.“

Průzkum byl provedena na 1036 on-line rozhovorech s vedoucími pracovníky ve velkých a středních organizacích ve Velké Británii (209), Francii (217), Německu (217), Španělsku (219) a Beneluxu (Nizozemsko a Belgie - 174). Průzkum proběhl od 28. února do 6. března 2018. 

Úvodní foto: pcworld.com
Komentáře