Zvyšte cenu svých dat

V dnešním světě jsou informace základem veškerého podnikání. V některých oborech je důležité mít informace co nejdříve a s nižším ohledem na jejich kvalitu, jinde jde především o jejich správnost a úplnost.

Zvyšte cenu svých dat


Jakmile se informace ocitnou v informačním systému či databázi, říkáme jim data. Zvýšení ceny dat umožní snižovat rizika, získávat nové zakázky či například zlepšovat spokojenost klientů. Na dotaz „Jakou cenu mají vaše data?“ je často složité odpovědět. Naopak na otázku „Co děláte pro zvýšení kvality vašich dat?“ už by každý podnik odpověď měl znát. Pokud si ovšem odpovědí nejste jistí, zamyslete se nad těmito podotázkami:

  • Víte přesně, na jaká data se chcete zaměřit?
  • Máte tato data ve svých systémech jednotně uložená a snadno přístupná definovanými procesy a pracovníky, kteří s nimi mají nakládat?
  • Existuje ve vaší organizaci role zodpovědná za zpracovávaná data?

Pokud si stále nejste jisti některými odpověďmi nebo hledáte způsob, jak zvýšit kvalitu dat, a tím i jejich cenu, pak je jednoznačnou odpovědí zavedení master data managementu.

MDM

Master data management (MDM) je moderní disciplína, jejímž cílem je ustanovit jednotný pohled, správu, distribuci a zkvalitňování klíčových podnikových dat. Jde o sadu praktik, nástrojů a procesů, které zajišťují správný přístup ke správě master dat a jejich efektivnímu využití na byznys i IT úrovni.

Jedním z klíčových cílů MDM je zajistit, aby podnik nepoužíval duplicitní a nekonzistentní data. Vícečetné výskyty stejných dat typicky nalézáme u organizací s řadou informačních systémů, které nepřistupují k centrálně řízeným datům. Data v jednotlivých informačních systémech, aplikacích či procesech označujeme jako operační či zdrojová. Klíčová podniková data přístupná z jednotného zdroje a používaná napříč aplikacemi či procesy označujeme jako master data. Nejčastějším příkladem master dat jsou tzv. party neboli subjekty (zákazníci, potenciální klienti, dodavatelé) a produkty.

Vyplatí se zavedení?

MDM není projekt, který by sám o sobě ihned podniku přinesl peníze, ale je velkou a dlouhodobou investicí. Zavést MDM do organizace znamená zapojit strategii a architekturu vytvořenou v rámci MDM do jednotlivých informačních systémů. Výhodou je, že jej lze budovat postupně společně s běžícími projekty.

Součástí tvorby business case pro vyhodnocení potenciálních přínosů MDM by mělo být zavedení výkonnostních metrik. Měly by se zaměřit primárně na měření jednotlivých procesů. Cílit přímo na měření datové kvality by nebylo efektivní, protože hodnota dat je pouze prostředkem pro zlepšení procesů, a tím zvýšení zisků či snížení rizik.

Dříve, než se rozhodnete investovat do MDM řešení, je vhodné udělat tzv. profiling dat. Jeho výstupem jsou informace o struktuře, vzájemné propojenosti a rozložení jednotlivých dat stejně jako identifikace míst, kde vznikají potenciální duplicity nebo neúplná data.

Dalším klíčovým krokem při zavádění MDM je definování informačního standardu, který posléze pomáhá měřit a řídit kvalitu dat. Udržovat kvalitu dat na požadované úrovni pak znamená nejen uplatňovat pravidelný monitoring a reporting, ale také sledovat aktuálnost datových vstupů, zejména referenčních dat. Za referenční data typicky považujeme statická či téměř statická data získaná z vnějších zdrojů (kód států, registr adres apod.) a používaná k validaci či obohacení zdrojových dat.

MDM se zavádí postupně

Zavedení MDM má dalekosáhlé dopady na celý podnik. Poměrně velké náklady na implementaci a udržení dobře fungujících MDM procesů lze vykompenzovat postupným zaváděním MDM do organizace podle aktuálních potřeb a v souladu s běžícími projekty.

I v případě, že nechcete zavádět kompletní MDM řešení, je vhodné se zaměřit na dílčí MDM úlohy, identifikovat klíčová podniková data a udělat jejich audit či profiling. A hlavně nezapomínejte, že data, která nepodléhají řízení a zvyšování kvality, časem ztrácejí na hodnotě.

Autor je senior consultant ve společnosti Unicorn Systems.

 


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře