6 způsobů snižování nákladů pomocí ERP

Je to běžný scénář: zvýšení tržeb s sebou přináší růst nákladů. Nabízíme několik možností, které byste ve svém boji za snižování výdajů měli zvážit.

6 způsobů snižování nákladů pomocí ERP


1. Inventář znamená náklady

Vše, co máte uloženo ve svém skladu, zapříčiňuje přímé či nepřímé výdaje. Zajistěte tedy, aby vám ERP systém umožňoval efektivně spravovat vaše skladové zásoby.

Nejlépe toho dosáhnete, když udržíte skladové zásoby na nejnižší možné úrovni. Toho lze docílit implementací systémů, které vám umožní zacházet s vaším skladem jako s překladištěm mezi dodavatelem a zákazníkem. Smiřte se s tím, že sklad již nebude dlouhodobým domovem pro zboží, ale pouze jakousi příležitostnou noclehárnou.

Měli byste také využívat svůj ERP systém k identifikaci pomalu se obracejících skladových zásob a ocenit je tak, aby reflektovaly vyšší skladovací náklady.

2. Sdílejte data se zákazníky

Pro pomalé a k chybám náchylné manuální systémy jakéhokoliv typu již dnes neexistuje žádný důvod. Elektronizace procesů napříč byznysem a sledování jejich stavu v reálném čase nejenže zredukují náklady, ale také zvýší vaši atraktivitu v očích zákazníků (a dodavatelů).

Používejte ERP systém ke sdílení svých dat s klienty a dodavateli, kteří tak budou vědět, co jste naskladnili, co jim můžete v daném místě a čase poskytnout či kde se nacházejí konkrétní produkty a jak dlouho bude trvat, než dorazí na místo určení.

3. BI naznačí vývoj byznysu

Pro předpovídání budoucí poptávky nemusejí sloužit jen predikce prodejního týmu. Zaměřte se na využívání informací generovaných ERP systémem jakožto dalšího užitečného ukazatele budoucích trendů. Anebo ještě lépe: sdílejte informace s firmami, a to jak s těmi, jež se nacházejí v dodavatelském řetězci výše, tak s těmi, které jsou níže, pro vylepšení přesnosti vašich očekávání.

4. Konsolidujte systémy

Eliminace duplicitních systémů je rychlou cestou k redukci nákladů. Zajistěte, aby se vaše podniková data zkonsolidovala do jediného skladovacího systému a jednoho ERP.

Ujistěte se, že ve vaší firmě nese někdo přímou zodpovědnost za to, že skladové zásoby nebudou neustále bobtnat. Naprostým základem by měly být periodické revize, při nichž se budete chtít zbavit nejstarších nebo nejobjemnějších položek v inventáři.

5. Ořízněte náklady

Snižování výdajů asi nikdy nebude tak atraktivní oblastí jako růst prodeje, v boji za zvyšováním zisku však hraje stejně důležitou roli. Pro tento účel vytvořte klíčové indikátory výkonnosti (KPI) a přehledné zobrazení struktury svých nákladů. Pokud ji nemáte k dispozici, zhotovte ji a zajistěte, aby lidé ve firmě chápali, jak výdaje vznikají a jak je mohou pomoci udržet na uzdě.

6. Osvojte si e-komerci

E-komerce je jedním z nejrevolučnějších způsobů prodeje produktů s relativně nízkými náklady. Tím, že svým zákazníkům poskytnete samoobslužnou funkcionalitu, můžete získat nové obchodní příležitosti.

Nabídkou samoobslužného portálu klientům také uvolníte ruce vašemu oddělení zákaznických služeb. Propojení dat v reálném čase z ERP systémů do webového obchodu umožňuje zákazníkům sledovat aktuální stavy skladů, status poslední objednávky či stav dodávky pomocí sledovacích čísel balíku. To pomáhá při snižování operativních nákladů a vytváření pozitivní zkušenosti klienta.

Díky aktuálním informacím o webových prodejích a stavech skladů budete schopni optimálně plánovat své objednávky, což pomůže dále snižovat náklady na skladování.


Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 3/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře