ADVANTA project portfolio management jako sociální síť pro váš podnik

Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Jak moc dokáže takový princip zefektivnit řízení projektového portfolia?

ADVANTA project portfolio management jako sociální síť pro váš podnik


(PR článek)

Když se řekne sociální síť, většina lidí si představí Facebook, Twitter či podobné portály, kde se lidé virtuálně spojují se svými přáteli, sdílejí fotografie, dokumenty a jiné informace, komunikují v reálném čase, komentují příspěvky ostatních apod. Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Jak moc dokáže takový princip zefektivnit řízení projektového portfolia? Naše odpověď je, že velmi. Nástroj na správu projektového portfolia ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí, přinášejí.

Zeď událostí – okamžitý přehled o vašem projektovém portfoliu

Hlavní obrazovka systému ADVANTA nabízí uživateli tzv. „zeď událostí,“ což je přehled všeho, co se ve spravovaných projektech během poslední doby změnilo. Bez dlouhého tápání tak projektový manažer na první pohled získává ucelený přehled o aktuálním vývoji projektového portfolia. Na zeď se kromě změn v projektech promítají i zprávy o nově založených diskusích, příspěvcích, přijmutí nebo odmíntutí úkolů jednotlivými uživateli a další relevantní informace. Projektový manažer tak není odkázán pouze na e-mailové notifikace, ale přehled získává okamžitě po přihlášení do systému.

Advanta

Diskusní fórum – rychlá a komfortní komunikace v týmu

Vícestranná diskuse je dalším inovativním prvkem v přístupu k řešení jednotlivých projektů. V systému ADVANTA je diskusní modul k disposici přímo v těle projektu, diskuse se strukturuje podle jednotlivých příspěvků a je k ní možné přizvat konkrétní uživatele nebo rovnou celý projektový tým. Diskuse je přehledně archivována na jednom místě, nehrozí tak, že byste podstatné projektové informace museli dohledávat třeba v e-mailu. Z jednotlivých diskusních bodů je možné kdykoli vytvořit nový projektový úkol nebo dokonce celý projekt. Diskusní modul může být také velmi efektivním nástrojem ke sbírání podnětů nebo inovačních nápadů.

Sklad vašich dokumentů – vše na jednom místě

Další podstatnou výhodou systému ADVANTA je dokumentový modul, který po vzoru diskusí přidává možnost přiřadit konkrétní dokumentové workflow ke každému projektu, nebo může sloužit jako centrální místo pro sběr dokumentace k projektům a jejich výměnu například s externími dodavateli.

Vizualizace dat – přehledné plánování a vyhodnocování

Silnou stránkou nástroje ADVANTA je také vizuální práce s daty, a to jak při hodnocení, tak při tvorbě projektů. Systém umožňuje pokročilou OLAP analýzu projektových dat, vybrané výstupy lze na mnoho způsobů promítat do grafů nebo kontrolních indikátorů. A to jak na hlavní obrazovce, tak i v tzv. kontrolním panelu, který lze uživatelsky kompletně přizpůsobit. Integrovaný je také grafický editor, který svou jednoduchostí přímo vybízí k plánování ve schématech nebo procesních náhledech. Jednotlivé grafické prvky schémat lze přímo navázat na konkrétní projekty portfolia. I velmi složitá strategie tak získává ucelenou a přehlednou formu, ze které je stav projektů zřetelný na první pohled.

ADVANTA – jednoduchost, přehlednost, maximum relevantních informací

Za 10 let postupného vývoje si ADVANTA získala přízeň nejrůznějších zákazníků, od projektových kanceláří o několika málo lidech až po odbory státních ministerstev ke správě rozvojových a investičních projektů. Kromě již jmenovaných inovativních funkcí k podpoře spolupráce v podniku ADVANTA splňuje také veškeré standardní požadavky projektových profesionálů. Za zmínku stojí také příprava projektových šablon nebo přednastavení typických workflow, což může v praktickém světě projektového řízení znamenat významnou úsporu času. Srdcem nástroje je objektová databáze, kterou lze bez programovacích zásahů prostřednictvím administračního rozhraní velmi dobře přizpůsobovat jakýmkoli novým požadavkům firmy.

ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. „manažerská licence.“ Díky tomu lze přístup k systému ADVANTA bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy. Lze tím efektivně vyřešit potřebu reportingu a výměny informací mezi ostatními zaměstnanci firmy. Další skupinou uživatelů, kteří velmi ocení bezplatný přístup, budou externí dodavatelé, kteří tím získají možnost elektronické výměny dokumentů a zároveň přístup ke klíčovým projektovým informacím. Pokud vás zaujal výčet inovativních prvků v projektovém řízení a chcete si nástroj ADVANTA zdarma vyzkoušet, vyžádejte si přístupové údaje k demo verzi na stránce www.advanta-group.cz.

Autor článku: Martin Sahula, Senior Business Consultant a ADVANTA Product Manager

Více informací na: www.advanta-group.cz

Další informace: KOMIX s.r.o., hlavní distributor software ADVANTA pro ČR


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře