Aktualizace Windows 10 Creators Update znemožní vyhýbat se aktualizacím

Microsoft si nově vyhrazuje právo vynutit kritické aktualizace Windows 10 i přes připojení účtovaná podle objemu dat.

Aktualizace Windows 10 Creators Update znemožní vyhýbat se aktualizacím


Uživatelé operačního systému Windows 10 Home mohou brzy přijít o již dnes omezené možnosti zabránit Microsoftu vynutit automatické aktualizace systému.

Ačkoli způsob, jak zabránit aktualizacím Windows 10 Home, oficiálně neexistuje, je možné označit Wi-Fi připojení jako placené podle objemu dat, což aktualizace odloží. Preview sestavení č. 15058 vydané minulý týden však účinnost tohoto opatření snižuje.

V nastavení se nově zobrazuje upozornění tohoto znění: „Budeme automaticky stahovat a instalovat aktualizace, vyjma při připojení účtovaném podle objemu dat. V takovém případě budeme automaticky stahovat pouze aktualizace nutné k bezproblémovému chodu Windows.“

Poslední věta je nová a Microsoft k ní uvádí, že neplánuje posílat přes měřené připojení velké objemy dat, ale pouze kritické opravy a prioritní aktualizace.

Označit připojení jako účtované podle dat byl dosud jediný způsob, jak aktualizacím zabránit. Obecně platí, že je rozumné automatické aktualizace umožnit, avšak nemusí to platit u neobvyklých hardwarových konfigurací, kde existuje riziko konfliktů.

Smyslem možnosti označit připojení jako účtované podle dat a vypnout pro něj aktualizace bylo zabránit vysokým nákladům nebo vyčerpání datového limitu. Tato možnost nyní zmizí a aktualizace, které bude Microsoft považovat za důležité, se stáhnou a nainstalují za všech okolností.

Na druhé straně, dosud to platilo pouze pro Wi-Fi, avšak nově bude možné jako účtované podle objemu označit i pevné Ethernetové připojení, a tedy v důsledku povolit ve všech případech pouze kritické aktualizace.


Úvodní foto: news.microsoft.com
Komentáře