Česká Finanční správa a interaktivní formuláře pro daňové přiznání za rok 2013

Do konce března (resp. června) musejí daňoví poplatníci vyplnit a odevzdat daňové přiznání za loňský rok. Mnoho z nás přitom s tímto procesem zápolí a ráda využije každé pomoci.

Česká Finanční správa a interaktivní formuláře pro daňové přiznání za rok 2013


I letos je proto z různých zdrojů k dispozici řada interaktivních formulářů on-line v PDF i dalších formátech. V tomto ohledu se samozřejmě činila především Finanční správa, což je instituce Ministerstva financí ČR, která má na starosti správu daní.

Kompletní on-line databáze aktuálních daňových tiskopisů pro různé typy daní ve formátu PDF ke stažení zdarma je k dispozici přímo na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2014&lang=cs&). Zde naleznete také odkazy na dostupné interaktivní formuláře určené k elektronickému podání. Tyto interaktivní formuláře se nacházejí Daňovém portálu, který zaštiťuje elektronické služby Finanční správy, a to na adrese http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces.

Elektronické podání snadno a rychle

Podání prostřednictvím elektronické podatelny je především časově úsporné (máte-li elektronický podpis, vyhnete se frontám na Finančním úřadu). Navíc je vám při vyplňování k dispozici jednoduchý průvodce, po vyplnění pak systém automaticky zkontroluje také formální správnost vašeho daňového přiznání a nabídne vám možnost hned jej odeslat vašemu Finančnímu úřadu. V takovém případě je ideální hned jej opatřit elektronickým podpisem ověřeným jednou ze tří oprávněných certifikačních autorit (První certifikační autorita, a.s. - http://www.ica.cz/, PostSignum QCA - http://www.postsignum.cz/ nebo eldentity, a.s. - http://www.eidentity.cz/app). Pokud elektronický podpis nemáte, jsou zde tři možnosti:

  • Po odeslání elektronickým podpisem neopatřeného podání formou datové zprávy je systémem vygenerován tzv. e-tiskopis. Toto vlastnoručně podepsané potvrzení je pak nutno do pěti dnů doručit na příslušný finanční úřad.

  • Příslušný formulář si můžete vytisknout, podepsat a donést jej na podatelnu finančního úřadu osobně.

  • Příslušný formulář si můžete vytisknout, podepsat jej a odeslat na finanční úřad klasickou poštou.

Při pohledu na aktuální tiskopisy daňového přiznání za rok 2013 je přitom patrné, že se od loňska příliš nezměnilo. Na straně 2 formuláře pro daň z příjmů pro rok 2013 přibyly jen dva řádky (pro prominutí daně pro podnikatele stižené povodní a pro vyčíslení solidární daně, která se týká podnikatelů, jejichž roční hrubé příjmy přesáhly 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 242 432 Kč), jinak se tiskopis od loňska de facto neměnil. Letošní daňové novinky tak pocítíme především při vyplňování příštího daňového přiznání za rok 2014.

A jak jste na tom vy? Vážíte cestu na finanční úřad, nebo jste propadli kouzlu pohodlného podávání daňového přiznání elektronickou cestou? Pochlubte se v diskuzi pod tímto článkem!

G+


Úvodní foto: © TEMISTOCLE LUCARELLI - Fotolia.com
Komentáře