Francie nutí Google, aby zlepšil ochranu soukromí do tří měsíců

Pokud Google nezmění svá pravidla soukromí, budou následovat konkrétní finanční sankce.

Francie nutí Google, aby zlepšil ochranu soukromí do tří měsíců


Francouzská národní komise pro informatiku a právo (CNIL) dává Googlu 3 měsíce na to, aby změnil způsob, jakým využívá soukromá data svých uživatelů. Jinak hrozí právní sankce. Nařízení přichází v důsledku formálního vyšetřování, které CNIL zahájilo v dubnu, když Google neuposlechl předchozích výzev ze strany nejen Francie, ale podnět dalo více zemí EU. Předmětem stížností jsou jednotná pravidla pro ochranu soukromí, která Google uvedl v život již březnu 2012.

V rozhodnutí, které nese datum 10.6.2013, CNIL nařizuje, aby Google jasně vysvětlil uživatelům to, jakým způsobem sbírá data, dále aby data neuchovával déle než je nezbytné pro účel, který byl uživatelům deklarován a nakonec, aby nekombinoval data získaná z různých zdrojů, pokud k tomu nebude mít zákonné pověření. Další omezení se týkají sběru dat pomocí cookies ve službách DoubleClick, Google+ a Google Analytics. Vyžaduje se rovněž informovaný souhlas uživatele před přijetím cookies Googlu.

Současně byla stanovena konkrétní sankce, pokud Google neposlechne, a to 150 000 Euro. Navíc by mohla následovat i druhá pokuta v dvojnásobné výši. Veřejné oznámení sankcí je v obdobných případech neobvyklé, ale CNIL tak tentokrát učinil záměrně s tím, že tak reaguje na vážnost situace.

Francouzské šetření bylo dokončeno jako první, ovšem obdobná vyšetřování provádí ještě pět dalších velkých evropských států: Španělsko, Německo, Velká Británie, Itálie a Nizozemí.

Update 24.6.2013
Podle vyjádření tiskového střediska Googlu oficiální stanovisko zní: „Maximálně spolupracujeme s institucemi zapojenými do tohoto procesu a budeme v tom i nadále pokračovat.“ To je dobrá zpráva. Zatím zjišťujeme, zda již v důsledku této maximální spolupráce byly provedeny nějaké konkrétní změny kritizovaných pravidel.

Čtěte také:
→ EU přislíbila, že přiměje Google ke změně pravidel ochrany soukromí
→ Co se stane s Google, až dospěje do stadia kritické infrastruktury?

Zdroj: IDG News Service

G+


Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com
Komentáře