MIS pomohl nemocnicím v Moravskoslezském kraji k ziskovému hospodaření

Úspěšná implementace manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS v šesti nemocnicích zřízených Moravskoslezským krajem a v kraji samotném přispěla, kromě dalších faktorů, k výraznému meziročnímu zlepšení jejich hospodaření; ze ztráty 37 milionů korun v roce 2013 k loňskému více než 15 milionovému zisku.

MIS pomohl nemocnicím v Moravskoslezském kraji k ziskovému hospodaření


Hlavním přínosem manažerského informačního systému (MIS) je, že poskytuje managementu zdravotnických zařízení i jejich zřizovateli důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů při současné minimalizaci rizik případných ztrát. Ten tak disponuje nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti s možností nejen srovnávat jednotlivá zdravotnická zařízení, ale i sledovat a hodnotit skupinu jako celek.

Efektivnější řízení

Účinnost nového nástroje k řízení moravskoslezských krajských nemocnic potvrzuje i vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Vratislava Krnáčová: „Manažerský informační systém nám umožňuje velmi rychle získávat aktuální reálné informace potřebné pro řízení nemocnic a srovnávání v oblasti ekonomických informací, vykazované péče a logistických dat. Poskytujeme tak managementu krajských nemocnic velmi cennou zpětnou vazbu. Dovolím si říct, že jsme jediný kraj v republice, který coby zřizovatel krajských zdravotnických zařízení takovýto nástroj řízení a v tomto rozsahu používá.“ ICZ AMIS*MIS lze navíc využít i jako zúčtovací centrum pro celou skupinu zdravotnických zařízení.

Neobvyklé řešení

MIS pro všech šest nemocnic i manažerský systém pro krajský úřad Moravskoslezského kraje jsou provozovány v technologickém centru kraje, což je pro oblast MIS jednotlivých nemocnic značně neobvyklé řešení. Zcela zásadní výhodou však je, že celé řešení je integrováno s technologickým prostředím centra a s portálem úředníka Moravskoslezského kraje. V rámci implementace pak byla provedena integrace provozního MIS nejen s datovým skladem kraje, který zajišťuje údaje pro strategické rozhodování, ale i dalšími více než 30 okolními systémy.

„Důležitou součástí řešení je rovněž bezpečná komunikační infrastruktura pro předávání primárních dat z jednotlivých nemocnic do technologického centra kraje, a to včetně zajištění anonymizace osobních údajů pacientů, které jsou obsaženy v zasílaných datech. Nechybí však ani nasazení nejmodernějších Business Intelligence technologií, které umožňují využít pro práci s ICZ AMIS*MIS také mobilní zařízení,“ říká Jiří Kyliš, ředitel Healthcare Business Development v ICZ.

Hlavním stavebním kamenem použitého krajského řešení MIS je standardní ICZ AMIS*MIS pro každé zdravotnické zařízení. Řešení pro skupinu zdravotnických zařízení je pak koncipováno jako nadstavbový modul, který umožňuje sledovat skupinu zdravotnických zařízení jako celek či naopak vzájemně porovnávat jednotlivá zařízení skupiny.

Řešení disponuje řadou součásti, konkrétně v Moravskoslezském kraji byly použity moduly zdravotní péče, ekonomika, personalistika, logistika, statistika a kvalita – vždy se silným důrazem na benchmarking. ICZ AMIS*MIS poskytuje uživatelům rovněž důvěryhodnou datovou základnu.


Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com
Komentáře