Nová aplikace od SAPu pomáhá liniovým manažerům lépe sledovat rozpočet

Mobilní aplikace poskytuje přehled v reálném čase a dokáže simulovat dopad plánovaných výdajů.

Nová aplikace od SAPu pomáhá liniovým manažerům lépe sledovat rozpočet


Pro liniové manažery není vždy snadné v reálném čase udržovat přehled o rozpočtu a výdajích své jednotky. SAP se jim nyní snaží pomoci novou mobilní aplikací.

Aplikace založená na cloudové platformě SAP HANA získává data z hlavního systému pro finanční výkaznictví a umožňuje v nich vyhledávat. Linioví manažeři mohou podle potřeby provádět analýzy výdajů a jiné průběžné kalkulace.

Aplikace s názvem SAP RealSpend umožňuje manažerům data do hloubky zkoumat a podrobně analyzovat skutečné a budoucí výdaje. Nabízí i související predikce a rozpočtové plány.

Jednou z důležitých funkcí je přehled výdajů v třídění podle kategorií včetně účtů, nákladových center nebo interních objednávek. Další umožňuje manažerům rozšířit data z ERP systému o údaje o plánovaných a vázaných výdajích, čímž mohou rychle získat přehled o tom, zda se jim daří fungovat v mezích rozpočtu.

Manažeři mohou simulovat, jaký vliv na rozpočet budou mít rozhodnutí v oblasti prodeje, marketingu, cestovních výdajů, náboru zaměstnanců a investic do zařízení. Cílem je pomoci manažerům výdaje řídit aktivněji.

RealSpend je první aplikací, která se v reálném čase připojuje k finančnímu systému SAP S/4HANA Finance, aniž by bylo nutné replikovat data. RealSpend pracuje i s daty z dalších systémů SAP a jiných zdrojů.


Úvodní foto: © tetxu - Fotolia.com
Komentáře