Office 365: Využití v podnicích se nerovná hodnotě (2.)

Průzkum společnosti Gartner ukazuje, že společnosti sice používají různé prvky Office 365, pouze dva z nich (e-mail a aplikace Office) však přinášejí skutečnou hodnotu.

Office 365: Využití v podnicích se nerovná hodnotě (2.)


Předchozí díl

Míra využití (v jakékoliv formě) se však nerovná hodnotě. To bylo jedno z ponaučení, jež bylo možné si z výsledků průzkumu vzít. Tento průzkum na rozdíl od jeho předchůdců respondenty žádal, aby mezi jednotlivé prvky Office 365 rozdělili body. K určení nejvíce ceněných prvků tak tazatelé využili otázku, v jejímž rámci měli respondenti mezi jednotlivé funkce Office 365 rozdělit 100 bodů na základě jejich hodnoty pro organizaci.

Na prvním místě tabulky skončil e-mail, který získal 33 ze 100 bodů, na druhém místě pak Office s 29 body. Další výsledky už tak výrazné nebyly. Například SharePoint, využívaný 74 % organizací, získal v hodnocení hodnoty jen 14 bodů. Nepoměr mezi měrou využití a hodnotou byl dokonce ještě větší u OneDrive for Business; 79 % u míry využití, 12 bodů u hodnoty.

Je jasné, že ne všechny součásti Office 365 jsou si rovny.

Například Teams si vedly dobře (49 %), co se týče míry využití, ačkoliv byly v době realizace průzkumu k dispozici pouhých osm měsíců. Firmy nicméně tuto aplikaci ohodnotily pouhými čtyřmi body, co se týče hodnoty. To by se však mělo změnit, neboť Microsoft plánuje do Teams začlenit aplikaci Skype for Business, která získala 12 bodů.

To, že jsou hodnoty do značné míry rozdělené mezi duopol e-mailu a aplikací Office, Rotha nepřekvapilo. Mnoho společností prostě není nastaveno tak, aby uchopily hodnotu dalších komponent Office 365, které jsou orientovány na „práci spolupracujícími, mobilními a analytickými způsoby,“ jak to vyjádřil Roth. Nebo pokud takto pracovat chtějí, nemusejí toho být schopny.

Podniky si uvědomí, že z Office 365 nedostávají, co by mohly, byť nevědí, jak by to, co jim uniká, měly vyčíslit. Zhodnocení hodnoty je podle Rotha hodně složité.

Microsoft sice možná vede zákazníky směrem ke kolaborativnější a cloud-centrické budoucnosti orientované na týmy, ale velká část Office 365 zůstane jen na papíře – po stránce hodnoty – jestliže organizace vizi výrobce softwaru odmítne.

Zdroj: Computerworld.com


Úvodní foto: Microsoft
Komentáře