Osm způsobů, jak maximalizovat přínos ERP systému

Odborníci na firemní software sumarizovali nejdůležitější tipy pro výběr, zavedení a používání systému pro řízení podnikových zdrojů.

Osm způsobů, jak maximalizovat přínos ERP systému


Zavedení ERP systému je nákladná záležitost, která může stát miliony dolarů (se započtením ceny licencí k softwaru, odměny konzultantů, nákladů na integraci, školení a aktualizace) a trvat několik měsíců nebo i let. A podle studie, kterou si nechala zpracovat společnost Panorama Consulting, každý pátý projekt zavedení ERP systému (21 %) končí nezdarem.

Jak tedy postupovat při výběru nebo implementaci ERP řešení, aby bylo riziko neúspěchu minimální? Přinášíme osm doporučení od odborníků na ERP, systémových integrátorů a projektových manažerů, kteří mají zkušenosti s úspěšnou implementací podnikových informačních systémů.

1. Zvolte ERP řešení, které nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám (a požadavkům odvětví)
„Vzhledem k tomu, že jde o značnou investici času a peněz, sestavte si vyčerpávající seznam požadavků, do nějž přispějí všechny dotčené složky podniku,“ říká Sumanth Dama, technický ředitel systémového integrátora CuroGens.
„Definujte klíčové potřeby vašeho podniku,“ říká Evert Bos, architekt řešení ze společnosti Sikich. „Požadavky na systém by měly obsahovat nezbytné funkce a provozní vlastnosti a také strategické požadavky s ohledem na budoucí rozvoj podniku. Kvalitně sestavený seznam požadavků je předpokladem bezproblémového procesu implementace a povede k nižším celkovým nákladům na vlastnictví ERP systému.“
„Důkladně zvažte, jak se systém začlení do existující IT infrastruktury,“ říká Dama. „A ujistěte se, že zvolený ERP systém bude podporovat regulatorní povinnosti vašeho podniku – a zda nebudete muset vynaložit značnou částku na jeho přizpůsobení. Vybírejte nejen podle ceny nebo dodavatele.“

2. Věnujte pozornost celkovým nákladům na vlastnictví (TCO)
„Moje nejlepší rada pro podniky, které se rozhodují o ERP systému a pečlivě hlídají náklady, je, aby se zabývaly celkovými náklady na vlastnictví,“ říká David Valade, viceprezident pro provoz společnosti Alta Vista Technology. „Ano, software samotný stojí peníze, ale porovnáváte-li náklady na různá řešení, nezapomeňte na související hardware, poradenství při implementaci, interní zdroje pro údržbu softwaru a náklady na budoucí aktualizace. Setkal jsem se i s tím, že firma musela zdvojnásobit počet IT pracovníků kvůli udržování ERP systému, který zpočátku vypadal jako výhodná koupě.“

3. Dobře si prověřte dodavatele a integrační partnery
„Výběr správného dodavatele je důležitou součástí procesu,“ říká Dama. „Přesvědčte se, že je dodavatel schopný uskutečnit zakázku podle vašich specifikací a že dokáže vyčíslit celkové náklady na vlastnictví a návratnost investice, kterou můžete očekávat, a v jakém časovém horizontu,“ říká. „Podrobně proberte rozpočet a harmonogram realizace a požadujte reference od předchozích zákazníků. Zjistěte také, zda má patřičné zkušenosti z vašeho odvětví.“
„Pro úspěšnou implementaci ERP je nezbytné, aby poskytovatel znal vaše podnikání a software mu byl uzpůsobený,“ říká Paul Magel, prezident divize obchodních aplikací a technologického outsourcingu CGS. „Každé odvětví má své požadavky od terminologie po specifické funkce. Univerzální ERP bude mít mnoho mezer a bude vyžadovat přizpůsobení na míru,“ říká. „Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte – zda vyrábíte boty nebo prodáváte elektroniku – ale vždy musí být dodavatel na váš obor odborník.“

4. Zapojte nejvyšší vedení podniku
„Jedním z klíčových indikátorů, jak bude implementace ERP probíhat, je podpora nejvyššího managementu,“ říká Kirk Heminger, marketingový manažer společnosti Penta Technologies. „Nejvyšší management se nemusí účastnit každého kroku implementačního procesu. Avšak jeho zapojení, podpora projektu jako prioritního, stanovení směru, vyčlenění zdrojů a usnadnění komunikace mohou být nejdůležitějšími faktory, jež přispějí k úspěchu každé implementace.“
„Je nezbytné, aby tým pověřený výběrem ERP systému spolupracoval s nejvyšším managementem společnosti nebo jedním jeho členem, který projekt zaštítí a bude jej interně propagovat, usnadňovat schvalování a odstraňovat interní bariéry,“ říká Rick Hymer, viceprezident pro balíková řešení Capgemini.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře