Osm způsobů, jak maximalizovat přínos ERP systému - 2

Odborníci na firemní software sumarizovali nejdůležitější tipy pro výběr, zavedení a používání systému pro řízení podnikových zdrojů.

Osm způsobů, jak maximalizovat přínos ERP systému


5. Sestavte si „cestovní mapu“
Cestovní mapa nejen zajistí hladký průběh procesu, ale ukáže také vlastníkům rozpočtu, kdy bude implementace zahájena, jaké budou náklady a kdy bude možné očekávat přínosy,“ říká Ramesh Iyanswamy, vedoucí týmu SAP HANA ve společnosti Tata Consultancy Services. „Cestovní mapy pomáhají řídit rozsáhlé, komplikované transformace technologií a podnikových procesů po jednoznačně definovaných fázích a pomáhají lépe plánovat náklady. Doporučil bych naplánovat implementaci po kratších fázích a rozložit náklady do více let.“
„Je nezbytné jednoznačně popsat dopad implementace ERP systému,“ říká Bos. „Sestavte přehled funkčních oblastí podniku, kterých se ERP systém dotkne a kterých se nedotkne. U dotčených částí podniku podrobně popište funkce ERP, jež se jich budou týkat, a očekávaná zlepšení,“ navrhuje Bos. „Jakmile bude toto hotovo, je důležité udržet pod kontrolou rozsah projektu. Změny rozsahu ERP systému by měly vyžadovat složitý proces.“ Hymer k tomu dodává: „Sestavení podrobné cestovní mapy, která popíše kroky, jež musí podnik učinit před přechodem na nový systém, pomůže podchytit potenciální překážky a zjistit možnosti jejich odstranění z cesty.“

6. Sestavte funkčně smíšený tým, který bude dohlížet na implementaci
Pro hladký průběh procesu implementace by měl podnik sestavit implementační tým z pracovníků z různých oddělení. „Členy takového týmu by měli být pracovníci z různých funkčních oblastí, např. účetnictví, provozu, IT, mzdového účetnictví, lidských zdrojů, zásobování, servisu a skladu,“ říká Heminger. „Tým musí mít rozhodovací pravomoci a jasně stanoveno, komu postoupit rozhodování o záležitostech, které jsou mimo jeho kompetenci.“
„Sestavením funkčně smíšeného týmu může podnik nejen zvýšit pravděpodobnost, že budou pokryty potřeby všech jeho částí, ale také získat širokou podporu, která zásadně přispěje k celkovému úspěchu projektu,“ říká Christine Hansenová, manažerka marketingu společnosti Epicor Software. „Všechny takové smíšené týmy by měly zahrnovat klíčové funkce podniku, jako jsou projektové řízení, IT a nejvyšší management.“

7. Zavádějte ERP po jednotlivých modulech (nikoli vše současně)
„Zaveďte například nejprve účetní aplikace, jako jsou hlavní kniha, závazky a pohledávky,“ říká Allan Alutalu, projektový manažer společnosti Fujitsu Consulting. „Jakmile jsou tyto moduly v provozu, zavádějte postupně další – HR, mzdové účetnictví atd. Následně implementujte satelitní moduly a další nadstavby. Mnoho podniků implementaci ERP nezvládlo kvůli překotné snaze vše zprovoznit a převést všechny systémy do ERP naráz. Samy se přesvědčily, že to byla zásadní a velmi drahá chyba.“

8. Nešetřete na školení
„Nejdůležitějším faktorem při zavádění ERP jsou lidé,“ říká Curtis Thornhill, generální ředitel společnosti Apt Marketing Solutions. „Sestavte ucelený plán školení všech dotčených. Zajistěte, aby implementátoři byli k dispozici po dobu prvních šesti týdnů od spuštění a mohli poskytovat podporu koncovým uživatelům, vyřizovat změnové požadavky a řešit případné nedostatky. Použitelná podpora je nejdůležitějším faktorem pro úspěšný rozběh nového ERP systému.“
„Řádně investujte do školení,“ říká Hansen. „To je další klíčový prvek úspěšné implementace ERP systému a nesmí být přehlížen. Pokud nejsou zaměstnanci dostatečně školení, často se jim nedaří plně využít možností nástrojů, které mají k dispozici. Důsledkem toho mohou být frustrace, rezignace na využití nového systému a útěk k manuálním postupům, které budou zdržovat procesy, zatěžovat zdroje a povedou k vytváření izolovaných ostrůvků informací,“ vysvětluje. Je proto důležité vytvořit „program školení, který bude uzpůsobený každé roli v podniku a bude mít definované konkrétní cíle a výsledky“.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře