Role RAD platformy v podnikové architektuře

Rapid Application Development (RAD) může být vnímán jako kontrapunkt k podnikové architektuře (Enterprise Architecture), protože umožňuje až příliš snadno provádět úpravy potřebného řešení a sklouznout k nedostatečnému návrhu celého systému.

Role RAD platformy v podnikové architektuře


 

Rapid Application Development (RAD) může být vnímán jako kontrapunkt k podnikové architektuře (Enterprise Architecture), protože umožňuje až příliš snadno provádět úpravy potřebného řešení a sklouznout k nedostatečnému návrhu celého systému. Pokud se však oba koncepty respektují, objevíme synergie.

Podniková architektura (Enterprise Architecture) je definovaný postup analýzy, návrhu a implementace organizace podniku s cílem úspěšné tvorby a implementace strategie. Přestože ve většinovém pojetí jde o architekturu celého podniku, business procesů, strategie a transformace podniku, kořeny podnikové architektury jsou v oblasti dokumentace a plánování informačních systémů. Právě u informačních systémů bývají nedostatky v oblasti architektury nejzřetelnější.

Při zavádění podnikové architektury bychom měli, pokud možno rychle získat podporu prokázáním jejích přínosů. Pro řadu manažerů a podniků je podniková architektura totiž stále ještě nejasný pojem. Čím tedy začít? Analýzou, dokumentací a plánováním systémů. Právě popis stávajícího stavu informačních systémů nám umožní objasnit nedostatky a demonstrovat přínos architektury. Konkrétních výsledků pak efektivně dosáhneme s RAD platformou.


V popisu stávajícího stavu je potřeba zachytit řadu vztahů.

 

RAD je moderním přístupem k vývoji aplikací, který podobně jako agilní metodiky reaguje na rigidnost klasického vodopádového přístupu a zdůrazňuje potřebu přizpůsobení požadavků jako reakci na nové skutečnosti, které se přirozeně objevují až v průběhu projektu. Inkrementální přístup k vývoji brání katastrofickým selháním, kdy po několika měsících či dokonce letech analýz a příprav jsou odhaleny zásadní problémy, které nikomu dosud nepřišly na mysl. Při RAD se uživatelé setkávají s podobou cílového řešení od samého počátku, protože používá prototypy, které si uživatel může osahat.

Tak jako u jiných přístupů je i u RAD třeba ohlídat soulad s architekturou (plánem). RAD je v každém případě dobrou volbou pro náhradu různých drobných aplikací, které firma používá pro nejrůznější agendy nespadající pod ERP systém nebo jiný klíčový systém, který v architektuře máme definován. Software, který lze použít jako RAD platformu, si firma často nejprve pořizuje pro řešení specifické oblasti – např. SalesForce pro oblast CRM, ServiceNow pro řízení IT procesů nebo ObjectGears pro řízení projektů, IT procesů a Helpdesk. Tyto systémy velmi dobře použijeme i pro náhradu zastaralých aplikací či evidencí, které zaměstnanci často udržují v Excelech, s nimiž je spojena řada rizik. Přenesením těchto agend do RAD platformy snížíme heterogenitu aplikačního prostředí. Co to prakticky znamená? Zajistíme jednotné uživatelské prostředí, adekvátní řízení přístupových oprávnění, centralizaci a opakované využití dat či audit trail. Minimalizujeme také řadu rizik jako je např. kompatibilita a podpora původních aplikací. To jsou jasné architektonické hodnoty. Vedle toho RAD platformu použijeme na sběr klíčových informací o stávající architektuře, které poslouží jako podklad pro rozhodování o budoucím směřování a pro posouzení dopadu plánovaných změn. 

Začněme s evidencí používaných aplikací, technologií, které používají, podporou v IT, jejich používání business uživateli a vazbou na business procesy. Dále nás budou zajímat datové zdroje a jejich vlastníci, přenosy dat mezi aplikacemi, hardware, jeho umístění a aplikace, které podporuje. Tuto bázi lze rozšířit i o rozpad rozpočtu IT či o evidenci projektů a plánovaných změn. U projektů by nás měl zajímat jejich rozpočet, sponzor, projektový manažer, projektový tým a pravidelný project status report informující o průběhu projektu, plnění milníků a issues, kterými je třeba se zabývat. Tímto způsobem získáme solidní bázi informací pro kvalifikovaná rozhodnutí managementu. Tato dokumentace je v zájmu jak IT a týmů, které připravují podklady pro rozhodnutí, tak managementu, který potřebuje seriózní podklady.

 


Sesbíraná data využijeme v řadě souvisejících procesů

 

Výše uvedené informace bychom asi měli tendenci začít sbírat v Excelu. Brzy však zjistíme, že typů dat a závislostí mezi nimi je tolik, že pro jejich sběr a analýzu budeme potřebovat skutečnou aplikaci. Zde nám přijde vhod RAD platforma, která může být dostupná i ve free režimu. V té chvíli můžeme učinit první velký krok a pustit se do dokumentace stávající architektury i ve firmě, kde architektura zatím není příliš pěstována. Hodně zdaru.

 

Autor je architektem společnosti Terannum.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře