To hlavní o Dashboardech - řízení pomocí propojených KPIs

Dashboardy se rychle stávají nezbytným nástrojem pro řízení výkonu v oblasti finančních trhů, stejně jako ve všech dalších odvětvích. Důvod je prostý.

To hlavní o Dashboardech - řízení pomocí propojených KPIs


Dashboardy, tedy aplikace pro vizualizaci dat, pomáhají uživatelům přistupovat k nejdůležitějším informacím potřebným pro zlepšení jejich práce.  Dashboardy najdou uplatnění napříč všemi úrovněmi managementu společnosti, od užšího vedení až po pracovníky provozních oddělení. Cílem těchto řešení je zlepšit úroveň informovanosti o klíčových ukazatelích výkonu (KPIs). Napomáhají tak lepšímu řízení společností , zvýšení jejich produktivity a snížení nákladů.

V dnešním konkurenčním prostředí je důležité, aby obchodníci měli k dispozici informace v přehledné a snadno pochopitelné podobě. Jednou z největších výhod Dashboardů je schopnost převzít strategii od užšího vedení společnosti, předat ji pracovníkům do všech oddělení a výsledky pak opět vrátit zpět k vedení. Propojením všech oddělení s podnikovou strategií a cíli umožní pružnější řízení a tím i zaměření na dosahování nejdůležitějších cílů. V iDashboards tomu říkáme „Řízení propojenými KPIs“. Tento přístup společnostem umožňuje aktivně řídit klíčové obchodní postupy tak, aby dosáhly zamýšleného plánu.

Ukázkou propojení pracovníků provozních oddělení s podnikovou strategií je použití Dasboardů pro řízení nového programu úvěrování automobilů, který nasadila jedna regionální banka v USA, nový klient iDashboards.

Výsledky banky v oblasti poskytování úvěrů na automobily byly vyhodnoceny jako neuspokojivé. Tyto úvěry potřebovalo vedení banky navýšit o 20% tak, aby bylo možné splnit fiskální plán. Oddělení marketingu bylo pověřeno návrhem kampaně a jednotlivé pobočky měly pak tuto kampaň realizovat. Zapojili pochopitelně i tým z oddělení péče o zákazníky.  Pobočky vytvořily motivační program pro pracovníky těchto poboček, založený a vyhodnocovaný na základě plnění společného cíle.

iDashboard

Banka pak použila aplikaci iDashboards k vytvoření sady „scorecards“, které management banky využil pro sledování úspěchu programu:

  • Marketingové „scorecards“ pro sledování efektivity jednotlivých marketingových nástrojů
  • „Scorecards“  s výsledky jednotlivých poboček pro sledování týmových i individuálních výkonů
  • “Scorecards“ pro jednotlivé pracovníky oddělení služeb zákazníkům ke sledování jejich spokojenosti

Banka pomocí tohoto systému začala zohledňovat i platební morálku zákazníků a úvěry na automobily tak nabízela pouze určitým skupinám. To pomohlo k výraznému růstu kvality a efektivity práce obchodních zástupců společnosti. Program zaznamenal výborné výsledky, které navýšily hospodaření v oblasti úvěrování vozů o 31%.

Použitím Dashboardů ke sledování a řízení programu se podařilo najít správný postup v několika oblastech:

  • podporovat spolupráci mezi skupinami
  • povzbuzovat soutěživost i výkon
  • překonat plány zvýšením celkové ziskovosti banky.

Uvedený příklad ukazuje potvrzuje skutečnost, že dashboardy jsou vhodné pro měření a řízení výkonu. Při správném použití společnostem pomohou sledovat výsledky na základě stanovených cílů, podporovat zodpovědnost a komunikaci, orientovat zaměstnance pouze na důležité věci a pomocí zobrazení aktuálních výsledků  řídit jejich zvýšenou produkci.

O společnosti iDashboards:

BI Dashboardy od společnosti iDashboards pomáhají jejím zákazníkům s vizualizací a zpracováním dat, která přetvářejí na potřebné informace.  Naše aplikace, využívající patentované technologie,  získaly i celou řadu ocenění. Celosvětovou základnu zákazníků iDashboards tvoří jak velké společnosti z Fortune 500, tak i malé a středně velké podniky, které s pomocí iDashboards dělají rychleji správná rozhodnutí. Produktové portfolio zahrnuje dashboardy řídící, měřící a dashboardy pro management.

Společnost iDashboards je sídlí ve Spojených Státech ve městě Troy. Pro další informace o iDashboards případně pro stažení 30 denní zkušební verze navštivte www.iDashboards.com.

Pokud máte zájem dozvědět se více na toto téma, přijďte se podívat na seminář, který se koná 8. dubna 2013 v Praze, registrace zde.

Máte-li zájem o více informací na toto téma, kontaktujte distributora pro Českou republiku:
Sybase Products Czech, s.r.o.
V Parku 2326/18, 148 00, Praha 4,
Tel.: 284 000 711
E-mail: sales@sybase.cz


Úvodní foto: iDashboards, Sybase
Komentáře