Výroba s Byznysem pro celou Evropu

Díky sloučení podnikové agendy do jediného informačního systému se společnosti Agor Tech, která 20 let produkuje výrobky z plastu a pryže, podařilo zvýšit efektivitu procesů včetně vedení skladů, získat flexibilitu v oblasti EDI a omezit papírování.

Výroba s Byznysem pro celou EvropuAgor Tech se od roku 1994 zabývá výrobou produktů z plastů a pryže. Působí jako dodavatel pro automobilový průmysl po celé Evropě. Mezi další činnosti firmy se řadí například produkce dudlíků, předmětů pro lékařské účely a dalších výrobků. „Chceme patřit mezi nejlepší dodavatele plastových a pryžových výrobků nejen pro automobilový průmysl, ale i pro další oblasti,“ říká Roman Prokeš, jednatel společnosti Agor Tech. V dlouhodobé strategii se Agor Tech zaměřuje na modernizaci a zefektivnění výroby prostřednictvím investic, a to včetně IT.

Nahradit svůj stávající skladový systém a sjednotit vše do jednoho komplexního řešení se vedení společnosti rozhodlo na podzim roku 2013. Mezi hlavní cíle projektu přitom patřila - kromě rozšíření informačního systému i do plánování a vyhodnocování výroby - také EDI komunikace se zákazníky v automobilovém průmyslu, zavedení terminálů pro hlášení výroby spolu s tiskem štítků včetně čárových kódů a nasazení bezdrátových čteček čárového kódu ve skladovém hospodářství.

„Výhodou pro nás byla jak dostupnost firmy, která sídlí v Příbrami, tak i cena. Ale především oceňujeme ochotu zaměstnanců J.K.R. řešit dané problémy,“ upřesňuje Jan Stočes, IT Manager společnosti Agor Tech. „Od implementace jsme si slibovali sjednocení podnikové agendy, lepší přehled o skladovém hospodářství a zefektivnění vedení skladů. Jde nám o větší flexibilitu v oblasti EDI a zároveň o posun do 21. století zrušením papírování pro každý pohyb materiálu, výrobků či polotovarů použitím terminálů pro online hlášení výroby s tiskem unifikovaných štítků pro vyráběné zboží a zavedení čteček čárových kódů.“

V současné době je přes EDI realizováno více než 75 % objednávek. Protože automobilový průmysl objednává na principu stále se měnících objednávek/odvolávek, je jejich automatizovaný import a následné zpracování obrovskou úsporou času a práce. „Díky EDI se naši Key Accounti mohou více věnovat své práci, jelikož nemusí zadávat ručně přijaté objednávky. Další velkou úsporu času představuje automatizované tištění dodacích listů a štítků skladníkem ze čtečky, rovnou při přípravě expedice,“ přibližuje Jan Stočes. Řešení bylo realizováno s firmou Aimtec a produktem ClouEDI, díky kterému je Agor Tech schopný komunikovat prakticky ve všech variantách EDI.

Pro podporu včasného objednávání materiálu byla upravena metoda výpočtu jeho podlimitního množství. Budoucí potřebu materiálu je možné vyhodnotit pouze na základě požadavků od zákazníků ke zvolenému datu bez ohledu na to, co je doposud zaplánováno ve výrobě. Tento postup byl zvolen, neboť dodací lhůty na materiál jsou mnohdy delší než termíny, na dodání hotových výrobků. Plánování nákupu je tedy rozvrženo na delší časový úsek, než na jaký je plánována výroba.

Čtečky čárového kódu jsou využívány standardně v rámci celého skladovacího procesu. Od příjmu materiálu, přes výdej do výroby, pro příjem hotových výrobků z výroby, pro nejrůznější přesuny mezi skladovými lokacemi, až po vyskladnění hotového výrobku zákazníkovi. Při výdeji hotových výrobků je nutné rovněž sledovat počty balení – tyto informace jsou předávány do BYZNYS ERP při výdeji hotových výrobků pomocí čtečky a jsou využívány při odesílání dodacích listů zákazníkům. Kromě toho čtečky zajišťují také tisk štítků, včetně VDA štítků pro automobilový průmysl.

Dále byla vytvořena sada drobných uživatelských funkčností s cílem uspořit práci obsluhy. Šlo například o poloautomatické vyskladnění spotřebovaných materiálů z výrobní lokace, automatický tisk předem definovaných verzí štítků a DL při expedici pomocí manažera způsobu tisku, hlídání a upozornění čtečkou na typ a velikost skladového místa, kam skladník naskladňuje, a provázanost šarží ve výrobě.

Díky sjednocení podnikových procesů do systému BYZNYS ERP společnost Agor Tech propojila své agendy, výrazně omezila nezbytné papírování, zefektivnila skladové hospodářství i výrobní procesy.

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • elektronická výměna dat přes automotive EDI
  • plánování výroby
  • zrychlení obsluhy skladu pomocí čteček 
  • uživatelská otevřenost systému

Celkem s řešením BYZNYS ERP pracuje ve společnosti Agor Tech 55 uživatelů. Systém je provozován v konfiguraci 2 x Intel Xeon 2,13 GHz, 32 GB RAM na platformě Windows Server 2008 R2 a MS SQL 2012. Kromě centrály v Sádku u Příbrami pracují se systémem online přes internet také uživatelé z poboček v Rožmitále pod Třemšínem a Jincích.

J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru a nejvýznamnější dodavatele ERP systémů na českém trhu. Zaměstnává stovku lidí v příbramské centrále, v divizích v Praze, Brně a Teplicích. Roční obrat se pohybuje kolem 100 milionů korun. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP mají v České republice a na Slovensku více než 1 100 aktivních instalací v nejrůznějších oblastech podnikání.


Úvodní foto: J.K.R.


GalerieKomentáře