Na bezpečnost IT můžeme pohlížet jako na míru neohroženosti funkce technologií – tedy na dostupnost aplikací a dat. Bezpečnostní hrozby, které jejich chod ohrožují, lze rozdělit na tři základní oblasti.

Bezpečnost fyzické síťové infrastruktury


Komentáře