Coby přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo kritérium slouží metrika k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu a jeho efektivní podpory prostředky IS/ICT.

Bezpečnostní metriky pro systémy správy identit


Komentáře