Disaster recovery plán - Učit se, učit se, učit se

V současném tvrdém konkurenčním prostředí získává mnoho firem zákazníky na svou stranu poskytováním kvalitnějších služeb. Zajistit za jakýchkoliv okolností nepřetržité fungování služby důležité pro zákazníky je zásadním úkolem pro obchodní úspěch firmy.

Disaster recovery plán - Učit se, učit se, učit se


V současném tvrdém konkurenčním prostředí získává mnoho firem zákazníky na svou stranu poskytováním kvalitnějších služeb. Zajistit za jakýchkoliv okolností nepřetržité fungování služby důležité pro zákazníky je zásadním úkolem pro obchodní úspěch firmy.

Profesionální přístup k managementu kritických procesů ve firmě vyžaduje analýzu potenciálních rizik a tvorbu scénářů, jak efektivně reagovat na nestandardní situace, s cílem co nejrychleji obnovit chod procesu. V úrovni obchodních procesů vzniká business continuity plán, v oblasti ICT služeb ICT contingency plán (plán pro zajištění dostupnosti kritických aplikací), cyber incident response plán (scénář strategie pro detekování a zneškodnění útoku hackerů či nebezpečného softwaru) nebo disaster recovery plán (postupy pro zajištění obnovy IT služeb po požárech, živelných pohromách či jiných nepředvídatelných událostech). Existence těchto dopředu promyšlených postupů nejen minimalizuje dopady nepříjemných událostí na obchodní výsledky firmy, ale i optimalizuje využití fungujících zdrojů firmy a vynakládání financí na zajištění opětovného fungování procesů.

Dva základní způsoby, jak zajistit vypracování potřebných plánů, jsou:

  • vytvoření plánu na klíč včetně jeho implementace externí firmou
  • vytvoření plánu interními pracovníky

U větších firem se jednoznačně doporučuje vytvoření D/R plánu na klíč externí firmou, která má s obdobnými projekty zkušenosti a disponuje propracovanou a ověřenou metodikou. Aktualizaci dokumentace se ovšem doporučuje zajišťovat vlastními silami společnosti, protože zpravidla spočívá v zanášení pouze drobných změn do plánu, takže najímání externí firmy na tuto činnost by nebylo efektivní z hlediska nákladů. Je ovšem důležité, aby pracovníci společnosti, kteří jsou odpovědní za aktualizaci dokumentace nebo mají v rámci např. disaster recovery řízení jednoznačně stanovené role, byli v dané oblasti odborně proškoleni.

Menší organizace mohou vytvořit plány krizového řízení vlastními silami. V tomto případě je zcela nezbytné, aby pracovníci odpovědní za vypracování plánů byli detailně proškoleni v metodice tvorby, implementace, testování a aktualizace plánu.
Co by měla splňovat společnost, která bude vaše zaměstnance v oblasti D/R plánů školit? Musí mít především doložitelné praktické zkušenosti s vytvářením D/R plánů.

Autor pracuje ve společnosti Convenio Consulting.
Komentáře