Harpunování CEO - 2

S příchodem roku 2008 se bezpečnostní agenda v podnicích dále rozšiřuje. Dny, kdy stačil firewall a systém pro odhalení případných průniků, jsou již dávno pryč. Novým cílem bezpečnostních útoků jsou nejen podnikové aplikace, ale i ředitelé a CEO.

Harpunování CEO


Podle zprávy vydané čínským bezpečnostním týmem CNCERT (China‘s National Computer Network Emergency Response Technical Team) je Čína vystavena stále vážnějším problémům s botnety, což jsou sítě počítačů infikovaných viry a trojskými koni, které útočníci ovládají na dálku a využívají je k denial of service útokům (DOS) a rozesílání obrovského množství nevyžádané pošty.

V průběhu roku 2007 bylo takto nakaženo a ovládnuto odhadem 3,6 milionu počítačů, za hlavní příčinu označila CNCERT obecně laxní přístup k zabezpečení počítačů. To je velký skok proti roku 2006, kdy se jednalo „jen“ o jeden milion přístrojů.

CNCERT byl zřízen čínským Ministerstvem informačního průmyslu a ve své zprávě se zabýval i děním mimo Čínu – počet počítačů nakažených botnety odhadl celosvětově na 6,2 milionu, což znamená přibližně jeden počítač ze 200. Přitom ve svém odhadu je tato studie ještě poměrně střízlivá, jiné zdroje uvádějí i čísla několikrát vyšší.

Je zřejmé, že světovou botnetovou „velmocí“ je Čína, kde sídlí 58?% těchto ovládnutých počítačů. V podmínkách Číny je to prý 4,6?% počítačů připojených k internetu, tedy skoro každý dvacátý.

CNCERT identifikovala celosvětově v roce 2007 17 063 botnetů, z nich 6 664 domácích, 10 399 tedy zahraničních. Z nich náleželo 3 328 botnetů USA, což tuto zemi řadí s 32?% na druhé místo, na třetím místě je Taiwan se 13?%, tedy s 1 352 botnety.
Komentáře