Jak vybrat správnou firmu na vyhledávání odposlechů

V dnešním článku se pokusíme nastínit, jaká kritéria je třeba vzít v potaz při zadávání vyhledávání odposlechu, a jak vybrat správnou společnost.

Jak vybrat správnou firmu na vyhledávání odposlechů


(PR článek)

V několika článcích jsme se již věnovali tomu, jak probíhá vyhledávání odposlechů v naší režii. Mnohokrát také zaznělo, že obranně technická prohlídka proti odposlechu představuje velmi komplexní úkon, zejména kvůli obrovskému množství dostupných odposlechových technologií.

K účinnému podchycení všech možných hrozeb musí společnost provádějící vyhledávání odposlechů disponovat nejen špičkově vyškoleným personálem, ale také velmi precizní technikou na profesionální úrovni. V dnešním článku se pokusíme nastínit, jaká kritéria je třeba vzít v potaz při zadávání vyhledávání odposlechu, a jak vybrat správnou společnost.

Od soukromých detektivů a prodejců odposlechové techniky ruce pryč

Mezi prvními nabídkami, se kterými se při průzkumu trhu setkáte, jistě nebudou chybět inzeráty různých detektivních kanceláří, bezpečnostních agentur, a také spyshopů (obchodníků s odposlechovou a špionážní technikou).

Všechny tyto firmy předkládají na první pohled přesvědčivou argumentaci, proč využít právě jejich služeb. U bezpečnostních a detektivních agentur je to jakési „fluidum zasvěcenosti“ do tajů špionáže a podobných špinavých praktik. U prodejců odposlechů si pak lze snadno domýšlet technickou odbornost i to, že vlastně tak trochu vidí nepříteli do karet.

Na celou problematiku se však lze podívat také z druhé strany. Pokud se společnost primárně věnuje prodeji odposlechových zařízení (jejichž použití vůči třetí straně je ilegální v naprosté většině právních států), dle našeho názoru ji lze jen stěží považovat za důvěryhodného partnera pro tak citlivou spolupráci, jakou představuje prohlídka proti odposlechu.

V našem oboru je krom garance účinnosti prohlídky nejcennějším atributem právě 100% diskrétnost. Nikdy se neptáme na více, než nezbytně potřebujeme ke své práci.

Žádný detektor odposlechů neexistuje!

Důvod, proč není radno svěřovat vyhledávání odposlechu detektivní či bezpečnostní agentuře, je veskrze prozaický. Vyhledávání odposlechů na profesionální úrovni, kdy je skutečně účinné a pro klienta bezpečné, jednoduše není možné provozovat jako doplňkovou službu například k odhalování partnerské nevěry.

Samotné pořízení elementárního vybavení pro vyhledávání odposlechů, bez nějž je celý proces pouhým věštěním z křišťálové koule, je otázkou vysokých statisíců korun. Pořizovací cena přitom představuje jen prvotní investicí, poté následují náročná školení obsluhy těchto přístrojů (obvykle přímo od výrobce). Pro zaručení spolehlivosti a použitelnosti jsou nezbytné servisní prohlídky i pravidelné kalibrační a certifikační zkoušky. Bez těchto nástrojů přitom, s nadsázkou řečeno, není možné detekovat žádné odposlechové zařízení využívající technologii z tohoto tisíciletí.

Pokud tudíž některá společnost uvádí, že při obranně technické prohlídce používá „špičkový detektor odposlechu v hodnotě desítek tisíc korun“, můžete doufat, že své peníze v lepším případě pouze vyhodíte z okna. Horším (a častějším) scénářem je, že klient po takovéto prohlídce (samozřejmě s negativním výsledkem) nabude zdání bezpečí, zatímco odposlech nerušeně pokračuje.

Jak a s čím pracují profesionálové?

Tomu, jak probíhá naše obranně technická prohlídka proti odposlechu, jsme se již podrobně věnovali v jednom z dřívějších článků. Ať už se nakonec rozhodnete pro kteroukoliv společnost zabývající se vyhledáváním odposlechů, vždy si ověřte, že vám z provedené prohlídky vystaví písemný protokol. Nejen že zjistíte, za co že jste utratili své peníze, ale především lze řadu naměřených hodnot použít ke srovnání s prohlídkami následujícími.

Na závěr, pro odlehčení a doplnění předchozích odstavců, uvedeme několik modelových příkladů, kdy je k odhalení odposlechu skutečně nutné nasazení odborníků vybavených profesionální technikou:

Odposlechové zařízení je digitální

„Černou krabičkou“, kterou odhalují odposlechy soukromí detektivové, je často paměťový rádiový analyzátor (MRA). Tento přístroj s jistou mírou úspěšnosti v pravidelných intervalech skenuje okolní rádiové frekvenční spektrum.  Načtené údaje porovnává s údaji v paměti a snaží se vysledovat určité vzorce, kterými by se měl projevovat signál odposlechu.

Tento přístroj je však prakticky bezmocný při detekci digitálních signálů. Naneštěstí dnes digitálně komunikuje naprostá většina vážně myšlených odposlechů (například GSM odposlechy, nejrozšířenější a nejnebezpečnější forma dálkového odposlechu).

Odposlech probíhá v městské zástavbě

Mezi velmi časté „profesionální vybavení“ patří také detektor RF pole. Tento přístroj umožňuje velice spolehlivě odhalit rádiový signál s frekvencí od jednotek Hz až po jednotky GHz. Je tudíž nenahraditelným pomocníkem při vyhledávání ukrytých elektrospotřebičů – v běžné domácnosti či kanceláři se totiž v jednom okamžiku mísí přibližně padesát signálů z takových zařízení.

Pokud však potřebujete provést prohlídku proti odposlechu v jakékoliv urbanizované oblasti, bude lepší, když ji svěříte společnosti, která disponuje spektrálním analyzátorem s možností filtrování frekvencí, dostatečně širokým dynamickým rozsahem.

Štěnice je řízená a nevysílá stále

Od doby, kdy světlo světa spatřily první polovodičové součástky, permanentně vysílajícím odposlechům odzvonilo. Nejen že byly poměrně snadno odhalitelné a energeticky neefektivní, ale především zahlcovaly objednatele odposlechu hodinami a hodinami prázdného šumu. Moderní odposlechová zařízení lze řídit dálkově, nebo se spouští při splnění určitých podmínek (hladina hluku, časové okno apod.).

Naštěstí se zanedlouho po objevu polovodiče objevil také způsob, jak tyto součástky odhalit – detektor nelineárních přechodů. Zařízení, kterým jsme schopni detekovat i zcela pasivní štěnici, která v danou chvíli nevysílá. Tam, kde proteče alespoň pár wattů elektřiny, nám často pomůže k odhalení štěnice také termokamera.

V některém z příštích článků se podíváme na to, jaké vybavení je třeba k nalezení odposlechu na metalických, optických či WiFi sítích, anebo v automobilu.


Úvodní foto: Fotolia - robsonphoto
Komentáře