Drahá e-špionáž - 2

Kyber kriminalita stojí ročně 7,6 bilionu korun.

Drahá e-špionáž


„Pevně věříme, že výzkum CSIS je první svého druhu, jenž používá aktuální ekonomické modelování, ze kterého se dají určit relevantní data pro stanovení ztrát spojených s kyber zločinností,“ říká Mike Fey, viceprezident a šéf technologie ve společnosti McAfee. „Všechny ostatní odhady, které byly léta k dispozici, neměly takovou úroveň. Politici, podnikatelé a průmyslový lídři, kteří se snaží postavit se kyber kriminalitě, potřebují validní informace, jež jim pomohou nasměrovat jejich snažení správným směrem,“ dodává Mike Fey. CSIS doporučuje podívat se na počítačovou kriminalitu ze stejného úhlu pohledu, jako obvykle posuzujeme škody z ostatní aktivit. Něco, co je tolerováno a má vedlejších benefity. Například již zmiňované autohavárie. Podle CSIS je potřeba nesoustředit se pouze na finanční efekt škod. Poškození způsobené kyber kriminalitou, je jak psychologické, tak hmotné. Například čínská e-špionáž a krádeže duševního vlastnictví nezpůsobí samy o sobě americkému trhu obrovské škody. Můžou ale poměrně výrazně deformovat jejich ekonomickou výkonnost v dlouhodobém horizontu.

„Využili jsme údaje amerického ministerstva obchodu, založené na poměru exportu a počtu pracovních míst v USA. Přišli jsme se závěrem, že v důsledku kybernetické e-špoináže je v potenciálním ohrožení 508 tisíc pracovních míst,“ vysvětluje James Lewis, spoluautor studie a ředitel CSIS. „Pochopitelně je to odhadová studie. Tato čísla mohou ukazovat pouze část celého příběhu. Pokud ale jde o ztráty technicky vyspělých pracovních pozic, které byly v důsledku krádeží duševního vlastnictví přestěhovány mimo území USA, negativní ekonomický efekt může být ještě mnohem vyšší,“ dodává Lewis.

Kyber zločinnost ještě před 15 lety téměř neexistovala. Je více než jasné, že její rychlý růst má v globální ekonomice čím dál větší efekt. S obrovským nárůstem mobilních technologií, které mají ještě pořád se zabezpečením skluz, se bohužel budou škody způsobené kyberkriminalitou v budoucnu pravděpodobně výrazně zvyšovat.

 

Úvodní foto: © tiero - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře