Nejčastější důvody ztrát firemních dat a jak se jich vyvarovat - 2

Ztráta dat může mít zničující dopad na výkonnost firmy a jejího předmětu podnikání, a to zejména pokud jsou pro ni informace rozhodující k udržení každodenních operací. To je důvod, proč firmy investují do komplexního zabezpečení, aby tomu předešly. Prvním krokem je však nutnost pochopit možné primární příčiny a varovné signály předcházející potenciální ztrátě dat. Jen díky tomu mohou firmy přijmout nezbytná opatření.

Nejčastější důvody ztrát firemních dat a jak se jich vyvarovat


Obrana proti softwarovému selhání musí být několikaúrovňová od ochrany koncových stanic bezpečnostními programy a politikou až přes nastavení bezpečnostních zásad uvnitř firemní sítě. Nutností je webový monitoring pro kontrolu webového přístupu – většina zaměstnanců o pracovních přestávkách relaxuje brouzdáním na webu a nevědomky při tom mohou infikovat firemní síť malwarem. Znovu zde platí, že prevence je na prvním místě, tedy nutnost data pravidelně zálohovat.

4. Neopatrní nebo neinformovaní zaměstnanci

Neopatrný pracovník, který zapomene odemčený smartphone v taxíku, je stejně nebezpečný jako nespokojený zaměstnanec, který zlomyslně, byť třeba postupně odcizuje informace pro své obohacení tím, že je například poskytuje konkurenci. Velkou škodu mohou udělat i ti pracovníci, kteří nejsou proškoleni v bezpečnostních postupech a používají slabá hesla, navštěvují zakázané webové stránky anebo klikají na podezřelé odkazy v nebezpečných e-mailech. Ti často představují enormní bezpečnostní hrozbu firemním systémům a datům.

Tomu všemu lze předcházet jejich důsledným školením o počítačové bezpečnosti a osvědčenými či nastavenými postupy. Někteří zaměstnanci totiž nemusejí vědět, jak se mají bezpečně chovat a chránit před hrozbami, a vystavovat tak svěřená data v ohrožení. Je nezbytné pořádat školení, která pomáhají zaměstnance učit, jak pracovat s hesly, vyhnout se hackování, nechtěnému vyplnění phishingového formuláře či neskočit na keylogger podvodu. Po proškolení je nutné zabezpečit průběžnou podporu, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci mají zdroje, které potřebují.

5. Vlastní zařízení – BYOD

Riziko ztráty dat stoupá také s využitím vlastních zařízení, jako jsou notebooky, smartphony, tablety apod. V posledních 12 měsících při používání BYOD (Bring Your Own Device) postihly bezpečnostní hrozby až 68 % organizací. Hlavní nebezpečí se skrývá zejména v tom, že se k síti připojují zařízení, která nemá IT oddělení zcela pod svojí zprávou.
V IT prostředí „řízené uživateli“ nedokážou administrátoři zajistit adekvátní ochranu podnikových dat. Firma může koncept BYOD implementovat do podnikové informační architektury několika způsoby. Každý z nich má přitom jinou úroveň a typ správy mobilních zařízení zaměstnanců. BYOD však s sebou kromě zjevných rizik přináší i nesporné výhody. Lidé pracující svým preferovaným způsobem totiž budou zřejmě efektivnější, možnost výběru zvýší jejich spokojenost v zaměstnání.

Úvodní foto: Fotolia © ktsdesign
Komentáře