Nejčastější důvody ztrát firemních dat a jak se jich vyvarovat - 3

Ztráta dat může mít zničující dopad na výkonnost firmy a jejího předmětu podnikání, a to zejména pokud jsou pro ni informace rozhodující k udržení každodenních operací. To je důvod, proč firmy investují do komplexního zabezpečení, aby tomu předešly. Prvním krokem je však nutnost pochopit možné primární příčiny a varovné signály předcházející potenciální ztrátě dat. Jen díky tomu mohou firmy přijmout nezbytná opatření.

Nejčastější důvody ztrát firemních dat a jak se jich vyvarovatOstatní důvody

Existuje celá řada dalších bezpečnostních rizik, která mohou za ztrátu dat. Mezi nimi figurují cloudové aplikace. Jejich zavedení je diskutabilní, a pokud se k tomu firma rozhodne, je nutné zajistit především silné šifrování dat a spojení při jejich přenosu. Méně zmiňované nebezpečí představují také síťová zařízení, jako jsou směrovače, servery, koncové stanice či tiskárny, které pro provoz používají vlastní software nebo firmware a nejsou patchována. Objevená zranitelnost v nich potom představuje enormní riziko vstupu do sítě, a to i přes další její zabezpečovací prvky. Řešením je zavést patch management, aby bylo zajištěno, že zařízení a software budou udržovány v aktuálním stavu po celou dobu používání.

Jak se technologie stávají čím dál více specializovanými a komplexními, společnosti se spoléhají více na jejich outsourcing a implementaci, správu svěřují specializovaným firmám. Tyto třetí strany obvykle pro připojení k firemní síti používají nástroje pro vzdálený přístup, ale ne vždy dodržují bezpečnostní osvědčené postupy – používají stále stejné heslo ke všem svým klientům, a pokud ho hacker získá, okamžitě se může dostat do všech sítí těchto klientů. Pro eliminaci tohoto rizika se doporučuje zavést několikafaktorovou autentizaci, která vyžaduje jedinečné pověření pro každého uživatele, nastavení oprávnění a zachytí všechny pokusy o vzdálené přístupy do sítě.

Úvodní foto: Fotolia © ktsdesign
Komentáře