Nezabezpečené wi-fi sítě jsou skrytá hrozba

Jak ukázal nedávný průzkum, Češi této hrozbě nevěnují dostatečnou pozornost.

Nezabezpečené wi-fi sítě jsou skrytá hrozba


Češi a Slováci na cestách vyhledávají bezplatné internetové připojení, ale ve své většině nehledí na zabezpečení sítí a riziko zneužití jejich osobních dat. Free wi-fi jen na vlastní nebezpečí: přesto citlivé osobní údaje včetně hesel a identifikačních údajů zadávají na veřejnosti čtyři z deseti uživatelů v ČR, na Slovensku je situace podobná. Podle studie Intel Security mají pro černý trh největší cenu přístupové údaje k bankovním účtům; Češi a Slováci jsou právě tak zranitelní jako kterýkoli jiný uživatel, jazyková bariéra je nechrání.

Pro bezmála polovinu Čechů (47,3%) je největší překážkou pro to, aby svá mobilní počítačová zařízení mohli používat na cestách, nedostatek bezplatného internetového připojení. Absence hotspotů s internetovým připojením zdarma je o něco palčivějším problémem pro muže (49,8%) a mladší respondenty ve skupině 18 až 29 let (53,2%). Podobná situace je i na Slovensku, kde značku free wi-fi ve veřejném prostoru nedočkavě vyhlíží dokonce 50,3% oslovených Slováků; bezplatný internet více postrádají ženy (51,3%) a generace třicátníků (53,5%). Výsledky přinesl průzkum společnosti Intel, který mezi více než dvanácti sty uživateli tabletů, notebooků a zařízeních „dva v jednom“ v České republice a na Slovensku zkoumal, do jaké míry má jejich chování vliv na bezpečnost jejich dat.

„Češi mají obecně velkou důvěru k bezplatnému internetovému připojení, vnímají je pozitivně, současně si ale ve své většině nejsou vědomi bezpečnostních hrozeb, která plynou z nedostatečného zabezpečení sítí. S tím spojená rizika nijak neřeší bezmála polovina uživatelů. Nejvíce důvěřivé jsou ženy a nejmladší generace ve věku 18 až 29 let. Zda je wi-fi síť, ke které se přihlašují, zabezpečená, kontroluje pouhá pětina dotázaných Čechů (21%). Další třetina (33,0%) přiznává, že to provádí jen někdy,“ shrnuje výsledky průzkumu Martin Vařbuchta, manažer pro maloobchodní prodej společnosti Intel. Z průzkumu vyplynulo, že ve srovnání s Čechy jsou Slováci o něco obezřetnější - na zabezpečení veřejné sítě dbá čtvrtina oslovených (24,9%).


Sedm pravidel pro chování v bezplatných wi-fi sítích

  1. Lidé často považují za samozřejmé bezplatné wi-fi připojení na veřejných místech a nepátrají, komu vlastně patří. Zprostředkovatelé bezplatných sítí by na název wi-fi sítě měli upozornit ideálně nápisem, pokud tak neučiní, uživatel by měl ověřit dotazem.
  2. Provozovatel wi-fi či nezvaný host v síti - hacker - může vidět vaše data, pokud je nemáte zašifrovaná. Řešením je tedy šifrovat citlivé údaje, jako jsou přístupová hesla k důležitým účtům či e-mailu anebo je mít pod heslem.
  3. Pro připojení do firemního účtu používejte síť VPN, která je bezpečná díky digitálním certifikátům, ověřování uživatelů a šifrování komunikace. Na stránkách vyžadujících vyplnění osobních údajů používejte zabezpečený protokol HTTPS. 
  4. Při prvním připojení do wi-fi sítě se systém Windows automaticky ptá, zda chcete povolit, či zakázat sdílení. Vždy volte zakázat.
  5. Vypněte wi-fi připojení, jakmile ho již nepotřebujete. Minimalizujte čas, aby se se někdo naboural do vašeho zařízení.
  6. Používejte komplexní program ochrany mobilního zařízení, který zabrání stažení viru či neznámého souboru.
  7. Základním pravidlem v síti, která je nedůvěryhodná anebo nezabezpečená, je nezadávat žádné údaje, u nichž nechceme, aby se dostaly do nepovolaných rukou.

Zdroj: Intel


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře