Průzkum: o 80 procent BYOD se nikdo nestará

Fenomén Bring-your-own-Device je jistě mainstreamovým trendem, neboť 70 procent profesionálů vlastnících smartphone používá své zařízení pro přístup ke korporátním datům.

Průzkum: o 80 procent BYOD se nikdo nestará


Podle výzkumné společnosti Ovum však téměř 80 procent dnešní BYOD aktivity nikdo neřídí, případně je ze strany IT oddělení spravována nedostatečně. Podle Ovumu to znamená nejen to, že společnosti jsou v permanentním riziku ztráty dat, ale také to, že nejsou schopny potvrdit, že proti této ztrátě rozumné preventivní kroky.

Ve svém BYOD výzkumu ze září 2012, který zkoumal více než 4 000 zaměstnanců na plný úvazek, aby zjistil jejich BYOD chování a postoje, firma nalezla „znepokojující úroveň ignorance vzhledem k BYOD trendu ze strany IT profesionálů.“

Studie naznačuje, že téměř polovina IT oddělení zaměstnavatelů respondentů buďto nevěděla o BYOD nebo ignorovala její existenci politikou „neptejte se a neříkejte“. Dalších 8,1 procent ji popíralo. Úrovně ignorance ze strany IT byly vyšší ve vyspělých ekonomikách s přísnějšími pracovními praktikami, jako v těch na kontinentální Evropě, v porovnání s rychle rostoucími ekonomikami typu Brazílie, Indie a Jižní Afriky.

„BYOD násobí počet sítí, aplikací a koncových bodů, jejichž prostřednictvím je přistupováno k datům?“ říká analytik společnosti Ovum Richard Absalom. „Toto jsou tři hlavní body, v nichž jsou data zranitelná: takže pokud seo BYOD nikdo nestará, představuje tento trend obrovské riziko pro bezpečnost dat.“

Ovum si klade otázku, zda bude tento efekt zneutralizován ve chvíli, kdy podniky aktualizují své „flotily“ korporátních zařízení na populární spotřebitelská zařízení, která zaměstnanci chtějí a která si kupují. Na druhou stranu výzkum Ovumu ukazuje, že 50 procent zaměstnanců říká, že by kvůli obavám o soukromí nepřistupovali ke svým osobním aplikacím ze smartphonů (nebo tabletů) poskytnutých podnikem, neboť se nejedná o ideální náhražku osobně vlastněného zařízení. Ovum říká, že tento fakt povede k dalšímu šíření BYOD trendu.

„Způsob, jakým lidé pracují, bude mít hluboký dopad na to, jak je BYOD uvítáno a spravováno v rámci organizace,“ dodal Absalom. „Proto je nezbytné, aby IT oddělení jednala rychle a vyvinula a implementovala pro BYOD jasná pravidla.“

„BYOD může poskytnout přidanou hodnotu v oblasti produktivity a efektivity, ale aby se toho dosáhlo, je důležité správně nastavit management procesů, pravidel, lidí a technologií.“

Zdroj: pcadvisor.co.uk


Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Komentáře