Salesforce vztyčuje štít na ochranu podnikových aplikací

Bezpečnost hraje u podnikového softwaru stále důležitější roli z regulatorních i ekonomických důvodů. Cloudová služba Salesforce nyní začala nabízet sadu služeb Shield, jejichž cílem je pomáhat firmám vytvářet bezpečné aplikace.

Salesforce vztyčuje štít na ochranu podnikových aplikací


Řešení Salesforce Shield (štít) je součástí platformy Salesforce1 a nabízí čtyři bezpečnostní komponenty usnadňující tvorbu cloudových aplikací s integrovanými funkcemi pro audit, šifrování, archivování a sledování.

Funkce šifrování platformy znamená, že citlivá data mohou být snadno určena k zašifrování, avšak bez vlivu na hlavní funkce systému a pracovní procesy. Zdravotní pojišťovna může například spravovat citlivé osobní údaje a zdravotní záznamy, aniž by její zástupci byli omezeni v práci s těmito daty, například vyhledávání požadavků na proplacení péče, ověřování nároků a schvalování plateb.

Monitorování událostí poskytuje IT možnost sledovat, kteří uživatelé se přihlašují do Salesforce a k jakým informacím přistupují, odkud a jakými kanály. Finanční poradenské společnosti například mohou pomocí této funkce sledovat, zda její finanční poradci zaznamenávají do Salesforce správné údaje o klientech nebo kdy a odkud zaměstnanci bez zjevného důvodu stahují citlivé informace o klientech.

Archivační funkce umožňuje organizacím uchovávat dlouhodobá obchodní data v platformě Salesforce1, aniž by tím byl negativně ovlivněn výkon platformy nebo dostupnost dat.

Komponenta pro audit pomáhá vyhovět zákonným a jiným regulatorním požadavkům. Sleduje změny v datech po dobu až 10 let a umožňuje nastavit odlišná pravidla pro různé typy dat, aby mohla být odstraněna, jakmile přestanou být potřeba.

Shield lze aplikovat na všechny nativní aplikace Salesforce1 včetně aplikací vytvořených partnery Salesforce. Cena bude vypočítávána jako procento z celkových výdajů na Salesforce daného zákazníka, přičemž všechny čtyři komponenty lze pořídit v jednom balíku nebo jednotlivě. K dispozici jsou již dnes všechny kromě archivační funkce, která by měla být zpřístupněna během příštího roku.


Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com
Komentáře