Čtvrtina bílých límečků v Americe by prodala přístupové heslo do firemní sítě

Zaměstnanci velkých amerických korporací by byli ochotní prodat přístupové heslo do podnikové sítě neznámému člověku. Ceny začínají již na 100 dolarech. To jsou asi ty skutečné "kancelářské krysy".

Čtvrtina bílých límečků v Americe by prodala přístupové heslo do firemní sítě


Průzkum ukázal, že 27 % kancelářských zaměstnanců velkých amerických korporací by prodalo své přístupové heslo do firemní sítě cizí osobě. Pro srovnání – celosvětový průměr je 20 %. Stejný průzkum proběhl v předešlém roce a tehdy by heslo byl ochoten prodat pouze jeden ze sedmi zaměstnanců.

A navzdory veškeré pozornosti, kterou média v poslední době věnují případům narušení dat, se zacházení s hesly obecně zhoršuje, jak vyplývá z analýzy, jejíž zpracování zadala společnost SailPoint Technologies u nezávislé výzkumné agentury Vanson Bourne.

„Ceny“ se výrazně liší – 56 % zaměstnanců ocenilo své přístupové údaje na více než 1000 USD, zatímco jiní by byli ochotní důvěrnou informaci prozradit již za částku desetkrát nižší. Loni byla nejnižší cena 150 dolarů, což znamená, že se situace zhoršuje.

Řada zrádných zaměstnanců by neváhala zradit i kupujícího a obratem by si podle svého tvrzení heslo změnila. Praktickou překážkou je také anonymita a utajení transakce na obou stranách. Podle výzkumníků však existují v tzv. „temném webu“ místa, kde je možné něco takového provést bez zanechání jakýchkoli stop a bez kontaktu s lidmi.

Průzkum dále odhalil, že 65 % zaměstnanců používá stejné heslo k přihlášení do více různých systémů či služeb a 32 % sdílí své heslo se spolupracovníky. Problém existuje i na straně správců systémů, protože 42 % zaměstnanců tvrdí, že má přístup do firemní sítě i po ukončení pracovního poměru.

Třetina zaměstnanců – o polovinu více než loni – využívá pro pracovní účely veřejné cloudové služby bez vědomí zaměstnavatele. Podle 49 % respondentů totiž trvá zřízení potřebné služby prostřednictvím IT oddělení příliš dlouho.

Máslo na hlavě mají i samotná IT oddělení. Podle jiného průzkumu z minulého týdne 36 % dotázaných IT odborníků pracuje ve firmách, kde si pracovníci IT oddělení navzájem sdělují hesla a 55 % nutí uživatele měnit heslo častěji, než mění svá administrátorská.


Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com
Komentáře