Únik firemních dat může mít dopad na cenu akcií

Únik firemních dat může mít negativní vliv nejen na jméno firmy, ale také i na cenu jích akcií. Společnosti se často snaží takovou situaci co nejdéle utajit.

Únik firemních dat může mít dopad na cenu akcií


Kolik průměrně stojí společnosti únik dat, zatím nebyl nikdo schopen přesně finančně vyčíslit. Může dojít k odlivu zákazníků a ke snížení objemu zakázek. Reálně lze sledovat i pokles ceny akcií dané společnosti.

Není potřeba pátrat hluboko v paměti. Příkladem ze začátku března je obchodní řetězec Morrison Supermarkets, který patří mezi čtyři největší v Británii. Jednalo se o interní únik, došlo ke zcizení dat o více jak 100 000 zaměstnancích, informace o mzdách, adresy a čísla bankovních účtů. Společnost musí zaplatit pokutu za špatnou ochranu citlivých dat, zaměstnanci budou za újmu finančně odškodněni. Navíc od zveřejnění informace došlo k poklesu ceny akcií společnosti o 11 %. Jediný zaměstnanec tak způsobil firmě obrovskou finanční ztrátu.

Dalším příkladem je Facebook, kdy po zveřejnění informací o úniku uživatelských údajů v červnu 2013, byla průměrná hodnota akcií v daném měsíci historicky nejnižší za 12 měsíců a činila necelých 24 USD a dá se předpokládat, že uvedený incident byl jedním z faktorů.

Pokud se podíváme do České republiky, tak na začátku roku se v médiích objevily informace o úniku dat o zaměstnancích České spořitelny. Bezprostředně po zveřejnění případu cena akcií tohoto bankovního domu klesla. To samé bylo možné sledovat po úniku dat klientů Komerční banky, kdy v měsíci červnu se cena akcií pohybovala na svém historickém minimu za 12 měsíců.

Společnosti v České republice si často neuvědomují důležitost ochrany dat a potenciální rizika. V případě úniků dat jsou především vlastní zaměstnanci. „Vnější ochranu, jako jsou firewally, antiviry apod. má nasazeno většina firem, vnitřní bezpečnost většinou pak neřeší. Přitom jen od začátku letošního roku médii proběhlo několik velkých incidentů, které měl na svědomí zaměstnanec firmy,“ komentuje Jakub Mahdal, ředitel společnosti Safetica Technologies.

Čtěte také:
→ Co se děje s ukradenými daty?
Jaký může být osud odcizených čísel kreditních karet je zřejmé. Jaké uplatnění ale mohou najít jiné údaje, třeba přihlašování k e-mailovému účtu?
→ Nebezpečí číhá uvnitř. Jak zastavit insidera?
Insideři jakožto hrozby zevnitř společnosti či organizace spadají z pohledu IT oddělení mezi vůbec nejhůře zvladatelné rizikové faktory. Co vlastně můžeme dělat, abychom předešli potenciální katastrofě v okamžiku, kdy se vás rozhodne zradit vlastní člověk?

G+


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře