V Číně prošel kontroverzní zákon o kybernetické bezpečnosti

V Číně byl schválen nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který zemi poskytuje větší kontrolu nad internetem, včetně požadavku na lokální ukládání konkrétních typů dat.

V Číně prošel kontroverzní zákon o kybernetické bezpečnosti


Lidskoprávní skupiny a obchodní asociace ve Spojených státech a dalších zemích varovaly před dopady zákona jak na internetové společnosti, tak na lidská práva v zemi.

„I přes široké znepokojení vyjadřované korporacemi a lidskoprávními organizacemi v posledním roce si čínské úřady tento restriktivní zákon protlačily, aniž by vytvořily smysluplné změny,“ řekla Sophie Richardsonová, ředitelka organizace Human Rights Watch pro Čínu.

HRW popisuje nový kyberbezpečnostní zákon jako „zpátečnické opatření, které posiluje cenzuru, sledování a další kontrolu nad internetem.“ Finální text nového zákona například vyžaduje od velkého množství společností sbírat skutečná jména a osobní informace online uživatelů, včetně uživatelů chatovacích služeb, a také cenzurovat obsah.

Dalším důsledkem zákona je nutnost lokálního ukládání dat, což je pro zahraniční internetové společnosti velká zátěž. Zákon od „operátorů kritické informační infrastruktury“ vyžaduje ukládání „osobních informací uživatelů a dalších důležitých byznys dat“ v Číně. Jde o poměrně vágně definovaný požadavek.

Konečný návrh zákona zužuje záběr pouze na data, která jsou spojena s čínskými operacemi dané firmy, nicméně termín „důležitá byznys data“ je podle HRW nedefinovaný a společnosti se musejí stále podrobit bezpečnostní prověrce, jestliže chtějí přenášet data mimo zemi.

Nová pravidla taktéž vyžadují, aby společnosti monitorovaly a oznamovaly úřadům bezpečnostní incidenty v síti, které ovšem zákon nedefinuje. Dalším nedefinovaným termínem je požadavek na „technickou podporu.“ Kromě toho nové regulace poskytují právní základnu pro vypínání sítí velkého rozsahu v reakci na bezpečnostní incidenty.

V srpnu napsaly odvětvové asociace z USA, Evropy a dalších částí světa dopis čínské vládě, v němž protestovaly proti navrhovanému zákonu a taktéž navrhovanému systému pojistek. V dopise se píše, že požadavky na zadržování a sdílení dat a asistenci při prosazování zákona „by oslabily technická bezpečnostní opatření a vystavily systémy a osobní informace občanů škodlivým hráčům.“

Nová opatření zakazují online aktivity, které jsou vnímány jako pokusy o svržení socialistického systému, rozdělení národa, podrytí národní jednoty a podporu terorismu a extremismu.

Zdroj: CIO.com


Úvodní foto: © kebox - Fotolia.com
Komentáře