Výrobce dronů údajně špehoval kritickou infrastrukturu USA

Podle zprávy agentů ministerstva národní bezpečnosti USA se sídlem v Los Angeles má resort vážné důvody se domnívat, že výrobce dronů DJI špehuje kritickou infrastrukturu USA pro čínskou vládu.

Výrobce dronů údajně špehoval kritickou infrastrukturu USA


Zpráva byla vytvořena už v srpnu, nicméně až teď se dostává na veřejnost. Agenti podle ní mají za to, že čínská Da Jiang Innovations (DJI) krade citlivou infrastrukturu a data z USA a skrytě je odesílá čínské vládě. Citujeme část dost úředně znějící zprávy:

„SIP Los Angeles se střední mírou přesvědčení vyhodnotil, že společnost DJI Science and Technology se sídlem v Číně poskytuje data o kritické infrastruktuře a prosazování zákona v USA čínské vládě. SIP Los Angeles dále s vysokou mírou přesvědčení vyhodnotil, že tato společnost selektivně cílí na vládní a soukromé entity v rámci těchto sektorů, aby rozšířila svou schopnost sběru a zneužívání citlivých dat USA.“

Zpráva dále specifikuje, jaké cíle se čínská vláda pokouší špehovat – a je to pro Američany skutečně znepokojující seznam. Patří sem železnice, veřejné služby, systémy [distribuce] pitné vody a zařízení na skladování nebezpečných látek.

DJI tato tvrzení odmítá a deníku New York Times řekla, že se zpráva „zakládá na zcela jasně chybných a zavádějících tvrzeních.“ Uvádí, že její uživatelé mají kontrolu nad tím, jaká data jsou nahrávána na její servery v Číně. Nedávno ke svým dronům doplnila funkci, která pilotům umožňuje přerušit za letu veškeré vnější internetové připojení.

Ačkoliv DJI vyrábí drony pro nadšence, týkají se daná tvrzení její komerční řady, v níž má DJI téměř dvoutřetinový podíl na trhu.

Zdroj: Techspot.com


Úvodní foto: (c) annigma - Fotolia.com
Komentáře