Znamená více bezpečnostních produktů větší bezpečnost?

Průzkum ukázal, že řada organizací si myslí, že více různých bezpečnostních produktů je lépe ochrání. Polovina z nich má nasazeno 6 až 40 produktů, často od více dodavatelů. To může situaci naopak komplikovat.

Znamená více bezpečnostních produktů větší bezpečnost?


Nový průzkum Check Point Software Technologies, uskutečněný společností Dimensional Research mezi více než 400 IT a bezpečnostními odborníky, ukázal, že nasazení různých bezpečnostních řešení komplikuje ochranu organizací. Kyberhrozby se vyvíjejí a útoky jsou stále sofistikovanější, ale nasazení většího množství různých produktů vytváří nové problémy. 99 % společností využívajících řešení od více dodavatelů uvedlo, že to jejich organizaci způsobilo komplikace.

Průzkumu se zúčastnilo 411 IT a bezpečnostních odborníků z celého světa z organizací s 500 a více zaměstnanci. Z reportu například vyplývá:

  • Čím více věcí je potřeba zabezpečit, tím více klesá důvěra v zabezpečení – 92 % respondentů uvedlo, že kompletní zabezpečení IT je náročný úkol. Pouze 34 % bezpečnostních lídrů věří, že jejich mobilní zařízení jsou řádně zabezpečena, v případě zařízení internetu věcí je to pak 38 % z nich. To odhaluje značnou mezeru v postoji organizací k zabezpečení.
  • Téměř polovina organizací má nasazeno 6 - 40 bezpečnostních řešení, což komplikuje ochranu - Prakticky každá organizace v průzkumu využívala více dodavatelů zabezpečení. 49 % organizací používá 6 až 40 bezpečnostních produktů a 27 % větších organizací používá 11 až 40 produktů různých dodavatelů.
  • Více konzolí pro správu snižuje přehlednost – 98 % organizací spravuje své bezpečnostní produkty pomocí více konzolí, což komplikuje celkový přehled o stavu zabezpečení. Neschopnost získat ucelený pohled na bezpečnostní stav organizace ztěžuje reakci na incidenty.
  • Práce s více dodavateli zabezpečení způsobuje organizacím problémy – 79 % bezpečnostních odborníků tvrdí, že práce s více dodavateli představuje významnou výzvu. Údržba, aktualizace, obnova smluv a další činnosti související s různými bezpečnostními řešeními vyžadují drahocenný čas a zdroje.

„Některé organizace stále ještě žijí v mylné představě, že více různých produktů znamená větší bezpečnost. Měly by ale přijmout fakt, že někdy je méně více,“ říká Miloslav Lujka, Channel Team Leader ve společnosti Check Point. „Používání produktů od různých dodavatelů jednoduše zvyšuje složitost a potenciálně může ohrozit bezpečnost organizací. Organizace potřebují konsolidované kyberbezpečnostní řešení, které posílí obranu a zároveň zlepší reakci na všechny formy útoků.“

Snížení počtu dodavatelů zvyšuje ochranu díky lepší spolupráci a menším mezerám ve funkčnosti produktů. Výrazně se také snižuje čas, náklady a zdroje potřebné na nápravu škod způsobených případnými incidenty. Check Point Infinity je první konsolidovaná bezpečnostní architektura pro ochranu napříč sítěmi, cloudem, mobilními zařízeními a IoT. Poskytuje nejvyšší úroveň prevence a ochrany proti známým i neznámým kyberhrozbám a sofistikovaným kyberútokům.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře